Leerlingen en ouders

Benieuwd naar hoe een opleiding op vwo, havo of vmbo-niveau er op het IJburg College uitziet? Op de onderstaande pagina’s is meer informatie over de profielen, het aantal lessen en het examen te vinden.

Jaaroverzicht & vakanties

Begeleiding

Excursies

Aan- en afwezigheid

Informatie voor zij-instromers

Bovenbouw HAVO/VWO

Bovenbouw VMBO

Middenbouw

Onderbouw