Praktische informatie

Praktische informatie

Jaarritme

Op Montessori Lyceum Terra Nova werken wij met een Jaarritme in plaats van een rooster.
Het jaarritme van Terra Nova is onderverdeeld in vijf thema’s (onderbouw) of periodes (bovenbouw) van zes weken, plus een finale week en
bufferweek.

Jaarritme-2023-2024-v1mrt