Zij-instromers

Zij-instromers

Leerlingen kunnen zich vanaf 1 januari van het lopende schooljaar aanmelden voor overige leerjaren.

We houden altijd een intakegesprek en vragen informatie op bij de school van herkomst. Of je geplaatst wordt is afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek, de verkregen informatie, je leerresultaten en of er plek is. Op het IJburg College werken we met een maximale groepsgrootte van 17 leerlingen per coachgroep en 25 leerlingen per lesgroep. 


Eisen vakkenpakket

Voordat je aan de zij-instroom procedure begint, is het belangrijk om te weten waaraan je vakkenpakket moet voldoen:

  • Binnen onze VMBO beroepsgerichte leerwegen bieden wij alleen een intersectoraal programma aan. 
  • In 3 VMBO-T  en 3 HAVO volgen onze leerlingen Spaans in plaats van Duits. Dat betekent je er zelf voor moet zorgen en aantonen dat je kennis van Spaans aansluit bij het niveau van de klas op dat moment. De niveaubeschrijvingen van 3 vmbo, havo en vwo zijn te vinden op www.erk.nl/leerling

Wachtlijst

Wil je op onze wachtlijst zij-instromers komen te staan? Vul dan het digitale aanmeldformulier in.

Schooljaar 2022-2023:

Aanmeldformulier zij-instromers