Zij-instromers

Zij-instromers

Inhoud

Eisen vakkenpakket

Aanmelden

Zij-instromers zijn van harte welkom bij ons. Wij bieden ze optimale begeleiding om de overstap van hun oude school naar onze school zo gemakkelijk en succesvol mogelijk te maken.

Na ontvangst van alle benodigde documenten nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Of er geplaatst kan worden is afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek, de verkregen informatie, de leerresultaten en of er plek is.


Eisen vakkenpakket

Voordat je aan de zij-instroom procedure begint, is het belangrijk om te weten waaraan je vakkenpakket moet voldoen:

 • Binnen onze VMBO beroepsgerichte leerwegen bieden wij alleen een intersectoraal programma aan. 
 • In 3 VMBO-T  en 3 HAVO volgen onze leerlingen Spaans in plaats van Duits. Dat betekent je er zelf voor moet zorgen en aantonen dat je kennis van Spaans aansluit bij het niveau van de klas op dat moment. De niveaubeschrijvingen van 3 vmbo, havo en vwo zijn te vinden op www.erk.nl/leerling

Aanmelden

Leerlingen kunnen zich vanaf 1 januari van het lopende schooljaar aanmelden voor het aankomende schooljaar.

Let op: de aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is.

Graag bij de huidige school van uw kind de onderstaande documenten digitaal opvragen en uploaden in het aanmeldformulier via onderstaande link.

Stap 1: Verzamelen van documenten bij de huidige school

 • Schoolwisselaarsformulier (alleen voor scholen in Amsterdam)
 • Recente cijferlijst of rapport
 • Recente presentielijst
 • OPP / handelingsplannen ( indien van toepassing bij doubleren, afstromers, opstromers)
 • OKI-DOC van de basisscholen. (indien beschikbaar)

Stap 2: Aanmeldformulier invullen

 • Onderteken het aanmeldformulier en upload alle vereiste documenten.
 • Controleer voor het verzenden alle ingevulde velden.
 • Vul uw e-mailadres in en klik op verzenden.
  Zodra u het aanmeldformulier heeft verzonden ontvangt u van ons een bevestigingsmail.

Wil je je aanmelden als zij-instromer voor schooljaar 2022-2023?
Vul dan ons aanmeldformulier in:

Aanmeldformulier zij-instromers