Excursies

Excursies vormen een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma en onze leeractiviteiten. Ze zijn dan ook voor elke leerling verplicht. Onze leerlingen gaan tijdens het schooljaar regelmatig op pad. Binnen Amsterdam reizen onze leerlingen zelfstandig; daarbuiten wordt het vervoer in de meeste gevallen door ons geregeld. Excursies van een dag of dagdeel zijn vaak onder schooltijd, maar ook als een excursie niet binnen schooltijd valt is deelname verplicht. In ons excursieprotocol staan alle regels en afspraken die we hanteren voor al onze excursies.