Documenten en verslagen

Documenten en verslagen

Inhoud

Schoolgids

Schoolplan 2019-2023

Strategisch beleidsplan IJburg College 2021-2025

Bestuursverslag

Pedagogisch handelen in een positief leerklimaat

IJBC-code en leerlingenstatuut

Veiligheidsbeleid

Rapport kwaliteitsonderzoek onderwijsinspectie

Rapport financiële continuïteit

Aansprakelijkheid

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode

Op deze pagina vind je beleidsinformatie en -documenten van Montessori Lyceum Terra Nova.Schoolplan 2019-2023

Schoolplan 2019-2023


Strategisch beleidsplan IJburg College 2021-2025

Strategisch beleidsplan Terra Nova 2021-2025Pedagogisch handelen in een positief leerklimaat

Pedagogisch handelen in een postief leerklimaat


IJBC-code en leerlingenstatuut

Elk schooljaar stellen de leerlingen en medewerkers samen een Terra Nova- code op waarin wordt vastgelegd hoe we op onze school met elkaar omgaan
en waar we elkaar op kunnen aanspreken.
De Terra Nova-code hangt op het leerplein van de betreffende deelschool.

Terra Nova-code

Naast onze Terra Nova-code hebben we een leerlingenstatuut met een overzicht van de rechten en de plichten op onze school.
Het leerlingenstatuut wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld met onze leerlingen en bekrachtigd door de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad.
Wijzigingen in het leerlingenstatuut kunnen worden voorgesteld door de leerlingen en door de schoolleiding.Rapport kwaliteitsonderzoek onderwijsinspectie

Rapport kwaliteitsonderzoek onderwijsinspectie


Rapport financiële continuïteit

Rapport financiële continuïteit


Aansprakelijkheid

Eigendommen van leerlingen zullen ongetwijfeld weleens kapotgaan of verdwijnen, ondanks onze regels en de kluisjes die we hebben om spullen in op te bergen.
Terra Nova is niet aansprakelijk voor verdwenen spullen of schade aan eigendommen.
Op onze school ben je daar zelf verantwoordelijk voor.
Wij doen zo veel mogelijk aan preventie.
Maar de school is niet verzekerd voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen als mobiele telefoons, iPads, kleding etc.
Jij en je ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor de door jou toegebrachte schade aan eigendommen van school, waaronder de verstrekte tablets of laptops van medeleerlingen of medewerkers.
De veroorzaakte kosten worden altijd op jou en je ouders/verzorgers verhaald.
Wij raden je ouders/verzorgers daarom aan hiervoor een WA-verzekering af te sluiten.


Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Terra Nova


Integriteitscode

Integriteitscode