PTA en examen

PTA en examen

Inhoud

PTA vmbo

PTA havo

PTA vwo

Examenreglement

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat een overzicht van alle beoordelingen (toetsen, werkstukken en andere opdrachten) voor het schoolexamen.
Die informatie staat hieronder onderverdeeld voor vwo, havo en vmbo.


PTA vmbo

Alle vmbo-leerlingen werken vanaf leerjaar drie aan hun examenprogramma, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
Dit betekent dat er vanaf dat moment toetsen worden afgenomen die, als onderdeel van het Schoolexamen (SE), meetellen voor het eindexamen.
Voor deze toetsen gelden speciale regels die terug te vinden zijn in het examenreglement.

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo theoretische leerweg

 


PTA havo

  • Vanaf leerjaar vier werken de leerlingen aan hun eindexamen.
    Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement.


PTA vwo

  • Vanaf leerjaar vier werken de leerlingen aan hun eindexamen.
    Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement.


Examenreglement

Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement (vwo/havo/vmbo).