Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Wij willen dat de school voor iedereen een veilige plek is om te leren en te werken.
Het veiliger maken van de school is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Op Terra Nova is het ook mogelijk om met iemand in vertrouwen te praten.
Dit kan bij onze interne vertrouwenspersoon.
Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen bij deze vertrouwenspersoon terecht als er klachten zijn over ongewenste omgangsvormen binnen de school.

Mounir el Otmani
mounirelotmani@ijburgcollege.nl

Wil je liever in gesprek met een externe vertrouwenspersoon? Dan kun je contact opnemen met Sophie Drenth.

Sophie Drenth
sophie@deexternevertrouwenspersoon.nl
085-0202975
06-29531275