Sport en gezondheid

Sport en gezondheid

Inhoud

Faciliteiten

Activiteiten

Sport en bewegen komt ten goede aan de fysieke en mentale gezondheid.
Dit heeft op korte en lange termijn positieve effecten op het individu en de maatschappij.
Het verbetert de leerprestaties van leerlingen en medewerkers en het draagt bij aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties.
Daarnaast bevat sport in hoge mate een verbindend component doordat mensen van onder andere verschillende leeftijden en (culturele) achtergronden met elkaar in contact komen.

We bieden met Terra Nova in de Buurt activiteiten op het gebied van sport en bewegen aan voor onze leerlingen, medewerkers en buurtbewoners op basis van de volgende doelstellingen:

  • Leerlingen krijgen handvatten om sportbeoefening na schooltijd voor te zetten en uit te breiden via cursussen op Terra Nova en/of via een doorverwijzing naar een sportvereniging
  • Het is een aanvulling op het aanbod sport en bewegen op IJburg
  • Het draagt bij aan een gezonde leefstijl van leerlingen, medewerkers en buurtbewoners
  • Het draagt bij aan de verbinding tussen leerlingen, medewerkers en buurtbewoners

Faciliteiten

We beschikken over de volgende faciliteiten:

  • sporthal
  • sportkantine

Activiteiten

Op dit moment zijn er geen openbare activiteiten.