Bovenbouw havo/vwo

Bovenbouw havo/vwo

Inhoud

Profielen

Lessentabel

School- en eindexamen

Leerjaar 3, 4 en 5 havo en 3, 4, 5 en 6 vwo


De havo/vwo-leerlingen van het Montessori Lyceum Terra Nova werken in leerjaar drie in gemengde groepen en krijgen les ‘op maat’.
In de loop van het derde leerjaar kiezen de leerlingen het profiel waarin ze eindexamen willen doen.
Naast de profielkeuze komt in het derde leerjaar de keuze tussen havo en vwo aan de orde.
Deze keuze wordt bepaald door de behaalde leerresultaten en de mate van verantwoordelijkheid en initiatief.
Je bespreekt dit tijdens de ontwikkelgesprekken met je coach en je ouders.

Hierbij zijn de antwoorden op de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ leidend.


Profielen

Op Terra Nova kunnen havo/vwo-leerlingen kiezen voor een maatschappijwetenschappelijk of een natuurwetenschappelijk profiel. Vervolgens wordt er binnen beide profielen nog een keuze gemaakt:

 

Maatschappijwetenschappelijk profiel

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij

 

Natuurwetenschappelijk profiel

  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

 

Alle profielen bestaan uit algemene vakken en per profiel verplichte en keuzevakken.
Voor het maatschappijwetenschappelijke profiel is het keuzevak 
Maatschappijwetenschappen (MAW), voor het natuurwetenschappelijke profiel Natuur-Leven-Technologie (NLT).
De leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij maken daarnaast een keuze uit 
Kunst Beeldend en Kunst Drama.


Lessentabel


School- en eindexamen

Informatie over het school- en eindexamen kun je vinden op de pagina PTA en examenreglement.