Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie

Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie

Wij gaan graag het gesprek aan met leerlingen en ouders/verzorgers over ons onderwijsconcept, onze werkwijze en de resultaten daarvan.
Dit gebeurt tijdens panelgesprekken, ouderavonden, speciale themabijeenkomsten en in informele gesprekken.
Ook in formeel opzicht kunnen leerlingen en ouders/verzorgers meepraten over het schoolbeleid en de keuzes daarin.