Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie

Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie

Wij gaan graag het gesprek met leerlingen en ouders/verzorgers aan over ons onderwijsconcept, onze werkwijze en de resultaten daarvan. Dit gebeurt tijdens panelgesprekken, ouderavonden, speciale themabijeenkomsten en in informele gesprekken. Ook in formeel opzicht kunnen leerlingen en ouders/verzorgers meepraten over het schoolbeleid en de keuzes daarin.