Samenwerkingen en partners

Samenwerkingen en partners

Inhoud

Doorlopende leerlijnen po, mbo, hbo en wo

Start-ups

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

PLEION

Het IJburg College heeft diverse samenwerkingen en partnerschappen.


Doorlopende leerlijnen po, mbo, hbo en wo

Het IJburg College heeft samenwerkingen met het mbo, hbo en wo, waardoor de leerling goed voorbereid en makkelijker kan doorstromen naar het vervolgonderwijs en mogelijk ook eerder een mbo-diploma kan behalen. De leerling gaat naar het vervolgonderwijs toe en er zijn programma’s op het IJburg College zelf, waar kennis en vaardigheden aan bod komen die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn bij de vervolgopleiding. Naast samenwerking met het vervolgonderwijs hebben we ook een po-vo programma.


Start-ups

Om leerlingen op te leiden in technologie werken we samen met start-up bedrijven in de school die in ruil voor een werkplek, hun expertise delen met de school, bijvoorbeeld door docenten te ondersteunen, leerlingen helpen met projecten, meeloopstages of gastlessen. Zo krijgt ook de maatschappij van morgen een plaats op school.


Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

Het IJburg College maakt sinds 2013-2014 deel uit van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). De missie van NOA is docenten in opleiding een leeromgeving te bieden in brede scholen met een onderscheidend onderwijsconcept. In die leergemeenschap worden docenten in opleiding duurzaam opgeleid tot docenten met een onderzoekende houding, die zijn toegerust op de 21e eeuw en daarmee op de grootstedelijke samenleving.

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam


PLEION

Het IJburg College is lid van het PLEION-netwerk. PLEION staat voor Platform Eigentijds Onderwijs en wordt sinds 2006 gevormd door 14 VO scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Hoewel iedere school anders is, spreken we gerust van eenheid in verscheidenheid.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. Op onze scholen vormen leerlingen samen met de professionals een leergemeenschap. Samen bereiken wij gemeenschappelijke onderwijsdoelen van kwalificatie, socialisatie, identiteit en persoonsvorming. Het onderwijs maken we tenslotte samen: leerlingen met hun eigen team en PLEION scholen samen.

PLEION