Samenwerkingen en partners

Samenwerkingen en partners

Inhoud

Po, mbo, hbo en wo

Start-ups

Nationale Opera & Ballet

Factor IJ

De Balie

Stichting Stadslab

Dynamo Amsterdam

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

PLEION

Het IJburg College heeft diverse samenwerkingen en partnerschappen.


Po, mbo, hbo en wo

Het IJburg College heeft samenwerkingen met het mbo, hbo en wo, waardoor de leerling goed voorbereid en makkelijker kan doorstromen naar het vervolgonderwijs en mogelijk ook eerder een mbo-diploma kan behalen. De leerling gaat naar het vervolgonderwijs toe en er zijn programma’s op het IJburg College zelf, waar kennis en vaardigheden aan bod komen die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn bij de vervolgopleiding. Naast samenwerking met het vervolgonderwijs hebben we ook een po-vo programma.


Start-ups

Om leerlingen op te leiden in technologie werken we samen met start-up bedrijven in de school die in ruil voor een werkplek, hun expertise delen met de school, bijvoorbeeld door docenten te ondersteunen, leerlingen helpen met projecten, meeloopstages of gastlessen. Zo krijgt ook de maatschappij van morgen een plaats op school.

StartUp


Nationale Opera & Ballet

Het IJburg College werkt nauw samen met Nationale Opera & Ballet (NO&B).

Samen organiseren we educatief aanbod voor onze leerlingen, zoals Totaaltheater. Daarnaast ook activiteiten in de avonduren speciaal voor buurtbewoners, zoals ZING MEE!


Factor IJ

We werken samen met Factor IJ.

Leerlingen van het IJburg College hebben samen met Factor IJ een kunstexpositie in de school ingericht. Ook zijn er op educatief gebied verschillende activiteiten zoals de ontmoeting met een kunstenaar.

IJburg als speelveld
Een voorbeeld is de samenwerking rondom ‘don’t call the police, i’m an artist’ met kunstenaar Leendert Vooijce. Leendert onderzoekt met eigen werk, werk uit de collectie van Factor IJ, en werk wat gedurende deze periode zal ontstaan ‘de dramaturgie van ons dagelijks bestaan’ met IJburg als speelveld. Leerlingen van het IJburg College gaan ook bezig met de thematiek en nemen IJburg als plek om te experimenteren, onderzoeken en presenteren.


De Balie

Samen met De Balie organiseren we activiteiten voor onze leerlingen en voor buurtbewoners.

Voorbeelden zijn het Nationale Gesprek over Vrijheid en de Vrijheidslezing. Dit is een programma in samenwerking tussen De Balie, het IJburg College, Amsterdam Lyceum en Calvijn College. De sprekers zetten zich op een eigen en inspirerende wijze in voor vrijheid en gaan tijdens de lezing de interactie met het publiek en de leerlingen aan.


Stichting Stadslab

Stadslab maakt verschil door samen met docenten te werken aan goed burgerschapsonderwijs op school en een plek te creëren tússen scholen om van en met elkaar te leren.

Leerlingen onderzoeken wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden en welke verschillen en overeenkomsten er bestaan tussen hen en hun stadsgenoten. Zij kiezen een onderwerp uit om op te lossen en organiseren daar een zichtbare buurtinterventie voor met een budget dat zij verdienen gedurende het lesprogramma.


Dynamo Amsterdam

Samen met welzijnsorganisatie Dynamo Amsterdam organiseren we het Buurtrestaurant. Dit is een onderdeel van IJBC in de Buurt.

Buurtrestaurant


Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

Het IJburg College maakt sinds 2013-2014 deel uit van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). De missie van NOA is docenten in opleiding een leeromgeving te bieden in brede scholen met een onderscheidend onderwijsconcept. In die leergemeenschap worden docenten in opleiding duurzaam opgeleid tot docenten met een onderzoekende houding, die zijn toegerust op de 21e eeuw en daarmee op de grootstedelijke samenleving.

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam


PLEION

Het IJburg College is lid van het PLEION-netwerk. PLEION staat voor Platform Eigentijds Onderwijs en wordt sinds 2006 gevormd door 14 VO scholen uit heel Nederland. Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Hoewel iedere school anders is, spreken we gerust van eenheid in verscheidenheid.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert leren: van, met en door elkaar. Op onze scholen vormen leerlingen samen met de professionals een leergemeenschap. Samen bereiken wij gemeenschappelijke onderwijsdoelen van kwalificatie, socialisatie, identiteit en persoonsvorming. Het onderwijs maken we tenslotte samen: leerlingen met hun eigen team en PLEION scholen samen.

PLEION