Aan- en afwezigheid

De schooldag begint voor leerlingen in de onderbouw om 8.45 uur, voor leerlingen in de middenbouw en bovenbouw om 08.30 uur. Op dit tijdstip moet je in je deelschool bij de mentor of coach zijn. Ben je te laat, dan sta je voor een dichte deur. Om dan nog de les in te komen, moet je jezelf eerst melden bij jouw onderwijsassistent. Ook als je in de loop van de schooldag te laat bent voor een les wordt je als ‘te laat’ geregistreerd en moet je een briefje bij de onderwijsassistent halen.


Ziek melden
Zieke leerlingen moeten zich telefonisch door hun ouders/verzorgers ziek laten melden via 020-3443000 . Je ouders/verzorgers kunnen dit doen tussen 8.00 en 8.15 uur. Ook elke daaropvolgende ziektedag moet opnieuw gemeld worden via hetzelfde telefoonnummer.  Word je onder schooltijd ziek, dan nemen we eerst contact op met je ouders/verzorgers, voordat je naar huis mag.


Verlof
Afspraken met bijvoorbeeld de huisarts of tandarts maak je zoveel mogelijk buiten schooltijd. Lukt dit niet, laat dit dan vooraf weten door een door de ouders ondertekend briefje dat je aan de onderwijsassistent geeft. Bij ‘gewichtige omstandigheden’ kunnen je ouders/verzorgers extra verlof aanvragen. Meer informatie over (extra) verlof en verzuim is te vinden in ons verzuimprotocol. Het verlofformulier kunt u HIER downloaden. 


Leerplicht
Kom je structureel te laat of neem je zonder toestemming verlof op, dan nemen we eerst contact op met je ouders/verzorgers. Daarna schakelen we de leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar houdt ook preventieve verzuimgesprekken, om verzuim in een vroeg stadium aan te pakken en terug te dringen. Je kunt ook zelf contact opnemen met onze leerplichtambtenaar (Hamida Mohafid). Ze is bereikbaar via 020-253 48 26/06-3014 8507 of h.mohafid @ amsterdam.nl.


Jeugdarts
Als je in een periode van acht weken meer dan drie keer ziek bent geweest of zeven schooldagen achter elkaar ziek bent, is de school verplicht dit verzuim te melden bij de jeugdarts. De school kan ook de jeugdarts om advies vragen bij langdurige ziekte of -gezondheidsklachten van een leerling. De jeugdarts nodigt jou en je ouders/verzorgers dan uit voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk.

Je kunt ook zelf contact opnemen met onze jeugdarts. De jeugdarts is bereikbaar via lstuurman@ggd.amsterdam.nl