Bovenbouw vmbo

Bovenbouw vmbo

Leerjaar 3 en 4 vmbo

Lessentabel
In de lessentabel is te zien hoe de uren over de verschillende vakken verdeeld zijn.


Theoretische leerweg
Leerlingen die examen doen op het niveau theoretische leerweg (tl) krijgen een breder vakkenpakket. Zo blijft voor hen een zo groot mogelijk aanbod aan vervolgopleidingen mogelijk. Op het IJburg College hebben we vijf profielen samengesteld:

  • Cultuur
  • Sport & Welzijn
  • Economie & Ondernemen
  • Economie & Duurzaamheid
  • IT & Techniek


Doorstroomdossier
Op het IJburg College werken alle leerlingen aan een loopbaanoriëntatie en -begeleidingsdossier (LOB). Dit doen zij door naast de projecten en lessen loopbaanoriëntatie in de tweede helft van het derde leerjaar een beroepsgeoriënteerde stage te lopen. Ze verzamelen in hun LOB-dossier bewijzen van kwaliteiten waarover ze beschikken en vaardigheden die ze hebben ontwikkeld. Met dit dossier kunnen leerlingen zich op een goede manier presenteren tijdens de intake van hun vervolgopleiding.


Intersectoraal programma
Om de keuzemogelijkheid voor een geschikte vervolgopleiding zo groot mogelijk te maken hebben we op onze school voor de beroepsgerichte leerroutes een intersectoraal programma. Leerlingen kunnen op die manier na het vmbo terecht bij alle mbo’s. Het intersectorale programma bestaat uit een kern, modules en keuzedelen. Ook maken de leerlingen door middel van projectmatige opdrachten kennis met verschillende beroepsgroepen en mbo-opleidingen, wat hun vervolgkeuze gemakkelijker maakt.


School- en eindexamen
Informatie over het school- en eindexamen kun je vinden op de pagina PTA en examenreglement.