Lestijden en vakanties

Lestijden en vakanties

Inhoud

Lestijden

Oplossing bij lesuitval

Schoolvakanties en (vrije) feestdagen 2023-2024

Lestijden

In de onderbouw start de schooldag om 08.45 uur, de middenbouw en bovenbouw start vanaf 08:50 uur. Leerlingen zijn uiterlijk uit na het achtste lesuur, dat om 16:45 uur eindigt. Eén middag in de week zijn de leerlingen ’s middags vrij.

De actuele lestijden staan vermeld in Magister.

Hieronder staat een voorbeeld van een lesrooster:

Lestijden regulier ritme (50 min.)
Onderbouw Bovenbouw
08.45-08.50 uur dagstart
08.50-09.40 uur lesuur 1 08.50-09.40 uur lesuur 1
09.40-10.30 uur lesuur 2 09.40-10.30 uur lesuur 2
10.30-11.20 uur lesuur 3 10.30-10.55 uur pauze
11.20-11.55 uur pauze 10.55-11.45 uur lesuur 3
11.55-12.45 uur lesuur 4 11.45-12.35 uur lesuur 4
12.45-13.35 uur lesuur 5 12.35-13.10 uur pauze
13.35-14.00 uur pauze 13.10-14.00 uur lesuur 5
14.00-14.50 uur lesuur 6 14.00-14.50 uur lesuur 6
14.50-15.40 uur lesuur 7 14.50-15.00 uur pauze
15.00-15.50 uur lesuur 7
15.50-16.40 uur lesuur 8

 

Lestijden verkort ritme (40 min.)
Onderbouw Bovenbouw
08.45-08.50 uur dagstart
08.50-09.30 uur lesuur 1 08.50-09.30 uur lesuur 1
09.30-10.10 uur lesuur 2 09.30-10.10 uur lesuur 2
10.10-10.50 uur lesuur 3 10.10-10.50 uur lesuur 3
10.50-11.25 uur pauze 10.50-11.30 uur lesuur 4
11.25-12.05 uur lesuur 4 11.30-12.05 uur pauze
12.05-12.45 uur lesuur 5 12.05-12.45 uur lesuur 5
12.45-13.25 uur lesuur 6 12.45-13.25 uur lesuur 6
13.25-14.05 uur lesuur 7 13.25-14.05 uur lesuur 7

 


Oplossing bij lesuitval

Bij afwezigheid of ziekte van een expert wordt de best mogelijke oplossing geboden. Voorbeelden zijn dat de geplande leeractiviteiten door een collega worden overgenomen of dat leerlingen onder toezicht zelfstandig werken aan het betreffende vak.


Schoolvakanties en (vrije) feestdagen 2023-2024

Herfstvakantie

21 t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 25 februari 2024

Pasen

1 april 2024

Meivakantie

27 april t/m 12 mei 2024

Hemelvaart

9 mei 2024 (in de meivakantie)

Pinksteren

20 mei 2024

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2024