Lestijden en vakanties

Lestijden en vakanties

Inhoud

Lestijden

Geen lesuitval

Schoolvakanties en (vrije) feestdagen 2020-2021

Lestijden

In de onderbouw start de schooldag om 08.45 uur, de middenbouw en bovenbouw start vanaf 08:30 uur. Leerlingen zijn uiterlijk na het achtste lesuur, dat om 16:15 uur eindigt, uit. Eén middag in de week zijn de leerlingen ’s middags vrij.

Na schooltijd kunnen leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.30 uur onder toezicht op school aan hun opdrachten werken. Op deze dagen geven de bovenbouwleerlingen ook bijles aan leerlingen uit de onderbouw.


Geen lesuitval

Bij afwezigheid of ziekte van een expert worden de geplande leeractiviteiten door een collega overgenomen of werken de leerlingen onder toezicht zelfstandig aan het betreffende vak.


Schoolvakanties en (vrije) feestdagen 2020-2021

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m zondag 28 februari 2021

Pasen

5 april 2021

Meivakantie

24 april t/m zondag 9 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021