Bovenbouw havo/vwo

Bovenbouw havo/vwo

Leerjaar 4 en 5 havo / 5 en 6 vwo

Profielen
Op het IJburg College kunnen havo/vwo-leerlingen kiezen voor een maatschappijwetenschappelijk of een natuurwetenschappelijk profiel. Vervolgens wordt er binnen beide profielen nog een keuze gemaakt:


Maatschappijwetenschappelijk profiel

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij

 

Natuurwetenschappelijk profiel

  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek


Alle profielen bestaan uit algemene vakken en per profiel verplichte en keuzevakken. Voor het maatschappijwetenschappelijke profiel is het keuzevak Maatschappijwetenschappen (MAW), voor het natuurwetenschappelijke profiel Natuur-Leven-Technologie (NLT). De leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij maken daarnaast een keuze uit Kunst Beeldend en Kunst Drama.


Lessentabel
In de lessentabel is te zien hoe de uren over de verschillende vakken verdeeld zijn.


School- en eindexamen

Informatie over het school- en eindexamen kun je vinden op de pagina PTA en examenreglement.