Bovenbouw havo/vwo

Bovenbouw havo/vwo

Leerjaar 4 en 5 havo / 5 en 6 vwo

Profielen
Op het IJburg College kunnen havo/vwo-leerlingen kiezen voor een maatschappijwetenschappelijk of een natuurwetenschappelijk profiel. Vervolgens wordt er binnen beide profielen nog een keuze gemaakt:


Maatschappijwetenschappelijk profiel

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij

 

Natuurwetenschappelijk profiel

  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek


Alle profielen bestaan uit algemene vakken en per profiel verplichte en keuzevakken. Voor het maatschappijwetenschappelijke profiel is het keuzevak Maatschappijwetenschappen (MAW), voor het natuurwetenschappelijke profiel Natuur-Leven-Technologie (NLT). De leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij maken daarnaast een keuze uit Kunst Beeldend en Kunst Drama.


Lessentabel
In de lessentabel is te zien hoe de uren over de verschillende vakken verdeeld zijn.


School- en eindexamen
In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat een overzicht van alle beoordelingen (toetsen, werkstukken en andere opdrachten) voor het schoolexamen. Vanaf leerjaar vier werken de leerlingen aan hun eindexamen. Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement

PTA havo 

PTA vwo