Privacy

Privacy

Privacy

Het IJburg College neemt privacy en gegevensverwerkingen serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.


Privacybeleid
Het IJburg College verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met grote zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Daarvoor voldoen wij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.


Privacyreglement
Ons privacyreglement bevat registers die alle verwerkingen die de school doet omschrijft. Hier kan gevonden worden welke gegevens met welk doel worden verwerkt en welke gegevensbron hiervoor wordt gebruikt. In de bijlagen is onder andere ook benoemd welke eisen wij stellen aan derde partijen die gegevens namens ons verwerken, welke bewaartermijnen wij hanteren, hoe wij handelen bij een (potentiële) datalek en welke gegevens wij voor excursies verzamelen. Het reglement is leidend voor de hele stichting wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen. Voor meldingen in het kader van de privacy, kunt u contact opnemen met onze privacy officer: fg@ijburgcollege.nl