Bestuur, organisatie en MR

Bestuur, organisatie en MR

Inhoud

Bestuur

Organisatie

Onderwijsteams

Medezeggenschapsraad (MR)

Bestuur

Het IJburg College is een zelfstandige school, met een eigen bestuur: Stichting Samenwerkingsschool Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg. De bestuurder van de stichting is ook algemeen directeur van het IJburg College. De stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf personen.


Organisatie

In het onderstaande organogram zie je hoe de organisatie van het IJburg College geregeld is.


Onderwijsteams

We werken met drie onderwijsteams. Ieder onderwijsteam verzorgt het onderwijs voor een groep leerlingen. In elk onderwijsteam werken de deelschoolcoördinator, coaches, docenten en onderwijsassistenten samen.

● Team onderbouw (1 en 2 vmbo/havo/vwo)
● Team bovenbouw h/v (3, 4 en 5 havo en 3, 4, 5 en 6 vwo)
● Team bovenbouw vmbo (3 en 4 vmbo)

Deelscholen
Elk onderwijsteam heeft één of twee deelscholen waarin het onderwijs gegeven wordt. Een deelschool is een aparte ruimte in de school met lokalen en een leerplein. Het is de uitvalsbasis voor de leerlingen en het onderwijsteam. Hierdoor voelt de school als een kleine en veilige leeromgeving. Iedereen kent elkaar en krijgt voldoende aandacht.


Medezeggenschapsraad (MR)

Op het IJburg College hebben we ook een medezeggenschapsraad. De MR denkt mee, adviseert en controleert het beleid van het bestuur en de schoolleiding. In deze raad zitten vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en medewerkers.

De medezeggenschapsraad bestaat uit onderstaande leden:


PMR:

  • Frank Kooijman (voorzitter)
  • Fallon Ruygrok (secretaris)
  • Pauline Griffioen
  • Guido Kool


Oudergeleding:

Simone Guikema


Leerlinggeleding:

  • Sylvia Markos
  • Ace Verkleij
  • Elise Gundogdu


Notulen

Notulen van de vergaderingen van de MR:


Contact

U kunt de MR bereiken via mr@ijburgcollege.nl