Bestuur, organisatie en MR

Bestuur, organisatie en MR

Inhoud

Bestuur

Organisatie

Onderwijsteams

Medezeggenschapsraad (MR)

Bestuur

Montessori Lyceum Terra Nova maakt per 1 februari 2024 deel uit van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
De MSA bestaat verder uit het Metis Montessori Lyceum, Kiem Montessori, Montessori Lyceum Oostpoort, IVKO Montessori en het Montessori Lyceum Amsterdam, dat momenteel een tweede vestiging bouwt in het stadsdeel Zeeburg.


Organisatie

In het onderstaande organogram zie je hoe de organisatie van Terra Nova geregeld is.
geregeld is.


Onderwijsteams

We werken met drie onderwijsteams.

Ieder onderwijsteam verzorgt het onderwijs voor een groep leerlingen.
In elk onderwijsteam werken de deelschoolcoördinator, coaches, docenten en onderwijsassistenten samen.
● Team onderbouw (1 en 2 vmbo/havo/vwo)
● Team bovenbouw h/v (3, 4 en 5 havo en 3, 4, 5 en 6 vwo)
● Team bovenbouw vmbo (3 en 4 vmbo)

Deelscholen
Elk onderwijsteam heeft één of twee deelscholen waarin het onderwijs gegeven wordt.
Een deelschool is een aparte ruimte in de school met lokalen en een leerplein.
Het is de uitvalsbasis voor de leerlingen en het onderwijsteam.
Hierdoor voelt de school als een kleine en veilige leeromgeving. Iedereen kent elkaar en krijgt voldoende aandacht.


Medezeggenschapsraad (MR)

Op Terra Nova hebben we ook een medezeggenschapsraad.
De MR denkt mee, adviseert en controleert het beleid van het bestuur en de schoolleiding.
In deze raad zitten vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en medewerkers.
De medezeggenschapsraad bestaat uit onderstaande leden:

PMR:
 Frank Kooijman (voorzitter)
 Pauline Griffioen

Oudergeleding:
 Simone Guikema

Leerlinggeleding:
 Sylvia Markos
 Ace Verkleij
 Elise Gundogdu

Notulen
Notulen van de vergaderingen van de MR:
 Notulen MR 18-03-2021
 Notulen MR 04-02-2021
 Notulen MR 03-12-2020
 Notulen MR 22-10-2020
 Notulen MR 15-04-2020

Contact
U kunt de MR bereiken via mr@ijburgcollege.nl