Informatie voor zij-instromers

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle informatie volledig is.

Leerlingen kunnen zich vanaf 1 januari van het lopende schooljaar aanmelden voor overige leerjaren. In principe worden alleen leerlingen toegelaten vanaf leerjaar 3 en hoger. Er worden geen leerlingen toegelaten in het examenjaar.

We houden altijd een intakegesprek en vragen informatie op bij de school van herkomst. Of je geplaatst wordt is afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek, de verkregen informatie, je leerresultaten en of er plek is. Op het IJburg College werken we met een maximale groepsgrootte van 17 leerlingen per coachgroep en 25 leerlingen per lesgroep. 


Eisen vakkenpakket
Voordat je aan de zij-instroom procedure begint, is het belangrijk om te weten waaraan je vakkenpakket moet voldoen:

  • Binnen onze VMBO beroepsgerichte leerwegen bieden wij alleen een intersectoraal programma aan. Wil je een andere sector kiezen, dan kun je niet bij ons terecht.
  • In 3 VMBO-T  en 3 HAVO volgen onze leerlingen Spaans in plaats van Duits. Dat betekent je er zelf voor moet zorgen en aantonen dat je kennis van Spaans aansluit bij het niveau van de klas op dat moment. De niveaubeschrijvingen van 3 vmbo, havo en vwo zijn te vinden op www.erk.nl/leerling


Plaatsing op de wachtlijst zij-instromers (schooljaar 2021-2022)
Wil je op onze wachtlijst komen te staan? Vul dan het digitale aanmeldformulier in.