Onderbouw

Leerjaar 1 en 2

Op het IJburg College stellen we het keuzemoment nog even uit om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren en hun talenten kunnen ontwikkelen. Vandaar dat wij onze leerlingen pas in het leerjaar drie een keuze laten maken.

Eerstejaars leerlingen werken tot aan de niveaubepalingen (januari en juni) aan alle vakken op het instroomniveau (basisschooladvies en/of Cito/NIO score). De niveaubepaling in januari is een voorlopige bepaling, die van juni is definitief. Tijdens de niveaubepaling wordt door het hele team van experts bepaald of leerlingen op hun niveau voldoende scoren. Als bronnen voor de niveaubepaling gebruiken experts uiteraard de cijfers en beoordelingen van toetsen en opdrachten. Ook kijken zij naar de werkhouding en het gedrag van een leerling. 


Op- en afstroom
Met toestemming van de expert en in overleg met de mentor kunnen leerlingen bij bepaalde (of alle) vakken op een niveau hoger werken dan hun niveaubepaling (opstroom). Opstroom vindt plaats per individueel vak. Werkt een leerling voor de meeste of alle vakken op een hoger niveau, dan kan het team tijdens de niveaubepaling besluiten een leerling volledig te laten opstromen. Het kan ook voorkomen dat leerlingen het niet redden op hun niveau en afstromen.


Lessentabel
In de lessentabel is te zien hoe de uren over de verschillende vakken verdeeld zijn.