PTA en examenreglement

PTA en examenreglement

School- en eindexamen

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat een overzicht van alle beoordelingen (toetsen, werkstukken en andere opdrachten) voor het schoolexamen. Die informatie staat hieronder onderverdeeld voor vmbo, havo en vwo.

Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement (vwo/havo/vmbo)

 

Vmbo

Alle vmbo-leerlingen werken vanaf leerjaar drie aan hun examenprogramma, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit betekent dat er vanaf dat moment toetsen worden afgenomen die, als onderdeel van het Schoolexamen (SE), meetellen voor het eindexamen. Voor deze toetsen gelden speciale regels die terug te vinden zijn in het examenreglement.

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg   

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo theoretische leerweg

 

Havo

Vanaf leerjaar vier werken de leerlingen aan hun eindexamen. Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement.

 

Vwo

Vanaf leerjaar vier werken de leerlingen aan hun eindexamen. Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement.