Terra Nova in de Buurt

Terra Nova in de Buurt

Inhoud

Activiteiten

Wat is Terra Nova in de Buurt?

Samenwerkingen

Contact

Activiteiten


Wat is Terra Nova in de Buurt?

Terra Nova in de Buurt versterkt de buurtfunctie van onze school en draagt eraan bij dat leerlingen hun onderwijs vormgeven in samenhang met de wereld om hen heen.
Terra Nova in de Buurt creëert enerzijds een omgeving waarin onze leerlingen competenties ontwikkelen in en met de wereld om hen heen.
Anderzijds heeft de school hierdoor een buurtfunctie met een dagelijkse programmering van sociale-, sport, – en kunst en cultuuractiviteiten voor haar buurtbewoners.
Duurzaamheid is een overkoepelend onderdeel. We halen de buitenwereld de school in en andersom.

Terra Nova in de Buurt is een initiatief vanuit Montessori Lyceum Terra Nova en wordt mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van leerlingen en medewerkers van de school, de buurt, lokale stakeholders en externe samenwerkingspartners.
Samen creëren we een context waarin ontmoeting en verkenning binnen en buiten lesruimtes, de school en in de stad plaatsvindt.
Het maakt onlosmakelijk deel uit van de school en is integraal onderdeel van ons onderwijsprogramma.
Het biedt invulling aan onze opvatting om breed maatschappelijk van dienst te zijn en draagt eraan bij dat leerlingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Terra Nova in de Buurt:

  • versterkt de buurtfunctie van Terra Nova
  • komt tot uiting in kunst en cultuur, sport en een buurtrestaurant
  • betrekt de omgeving bij het onderwijs
  • biedt een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving binnen en buiten de school
  • creëert bewustwording rondom duurzaamheid
  • biedt aanvulling op het activiteitenaanbod van IJburg
  • stimuleert ontmoeting, verbinding en sociale cohesie

Samenwerkingen

Vanuit de overtuiging ‘we hebben elkaar nodig om te kunnen ontwikkelen’ kent Terra Nova in de Buurt een groot en divers aantal betrokkenen, zowel intern als extern.

Bekijk de pagina samenwerkingen en partners voor meer informatie.


Contact

Vragen over Terra Nova in de Buurt en/of interesse in een samenwerking?
Neem contact op met projectleider Terra Nova in de Buurt:

Esther de Vries
M: 06 – 4856 4105
T: 020 – 344 3000
E: estherdevries@ijburgcollege.nl