Onderwijs

Onderwijs

Inhoud

Ons onderwijs

Brede school

Digitale school

Themaleren

Extra aandacht voor Sport, Science en Kunst & Cultuur

ArtScience

Maatwerk

Doorlopende leerlijnen

Ons onderwijs

Het doel van ons onderwijs is dat jij jezelf beter leert kennen, dat je antwoorden vindt op de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ en dat jouw competenties beter tot hun recht komen. En dat je erachter komt welke vervolgopleiding of beroep je wilt kiezen en wat je hiervoor nog nodig hebt.

We vinden het belangrijk dat je kunt leren in samenhang met de wereld om je heen. Dit maakt je wereld groter en biedt de kans om van anderen te leren om ook zelf een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. We leren in en met de wereld om ons heen, digitaal en in de praktijk.


Brede school

Het IJburg College is doelbewust een brede school voor alle niveaus: vwo, havo en vmbo. In de samenleving ontmoet en werk je met mensen van verschillende opleidingsniveaus en interesses. Om je hierop voor te bereiden, ontmoet je bij ons op school regelmatig leerlingen van alle niveaus om van en met elkaar te leren.


Digitale school

We zijn een digitale school waar elke leerling met een eigen tablet werkt. Het lesmateriaal is gemakkelijk en overzichtelijk te vinden op onze elektronische leeromgeving. Docenten combineren zelfgemaakt lesmateriaal met bestaande lesmethodes. Tijdens de lessen wordt het werken met laptop/tablet bewust afgewisseld met andere werkvormen. Ook projecten in mediawijsheid zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma


Themaleren

Op het IJburg College leer je niet alleen digitaal en uit boeken, maar ook door te ervaren. Een mooi voorbeeld is ons thematisch onderwijs in de onderbouw en het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) in de bovenbouw. Tijdens de thema’s en projecten werk je aan toekomstgerichte vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren, ondernemen en leer je problemen op te lossen.


Extra aandacht voor Sport, Science en Kunst & Cultuur

Binnen onze opleidingen hebben we – naast duurzaamheid – extra aandacht voor sport en gezondheid, kunst en cultuur en science.

Sport & Gezondheid

Het IJburg College is een actieve school. Er is veel aandacht en ruimte voor extra sport en sportieve activiteiten. Samen sporten binnen én buiten de school. Er is aandacht voor de eigen gezondheid, over hoe je samen een te gek spel kunt spelen en over de verschillende sporten die je allemaal buiten school kunt doen. We houden rekening met de persoon en kijken niet naar presteren maar naar inzet en hoe iemand mee kan doen

Naast de gymlessen en naschoolse sport bieden we ook het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) aan als examenvak binnen de havo en het vwo. En het vak LO2 aan het vmbo. Deze vakken zijn de verdieping op de gymlessen en sluiten aan bij vervolgopleidingen in de sportwereld. Topsporters krijgen op het IJburg College veel ruimte om sport met school te combineren. Samen met de leerling gaan we voor de beste sportprestaties én het diploma.

Science en technologie

De wereld om ons heen verandert en technologie is een van dingen die het snelst verandert. Het is een belangrijk onderdeel van onze toekomst. Daarom hebben we een speciale ‘sciencevloer’, waar leerlingen de bèta-vakken kunnen volgen en werken aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Werken met tech, leren om te gaan met snelle ontwikkelingen, en ontwikkelen van computational thinking, creatief en onderzoekend denken, programmeer skills en mediawijsheid. Dat zijn vaardigheden van de volwassenen van morgen. En daar leiden wij naar op.

Kunst & Cultuur

Op het IJburg College besteden wij veel aandacht aan Kunst & Cultuur. Er worden in alle leerjaren lessen gegeven rond dit thema. Is er vanuit de leerling behoefte aan meer kunst? Dan kan hij/zij zich in de onderbouw opgeven voor de kunstklas voor extra verdieping in bijvoorbeeld mode, gamedesign of film. Ook bieden we in ons maatwerk wisselende kunst- en cultuuractiviteiten aan, zoals muziekgeschiedenis, schaken en fotografie. Daarnaast hebben we een schoolband. Bovendien werken we samen met de Breitner Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).

We hebben in de school een eigen kunstvleugel, theaterzaal en repetitieruimtes.


ArtScience

Op het IJburg college is een van de belangrijkste redenen om ArtScience aan te bieden dat het kunstvak beter moet aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en daarnaast ook op de belevingswereld van leerlingen.

ArtScience zorgt voor inclusief onderwijs dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Wat is een typische ArtScience opdracht? Maak een kunstwerk of design product waarbij je samenwerkt met de computer of Artificial intelligence (AI). Toekomstgericht, onderzoekend leren, experimenteren en probleemoplossend denken staan hierbij centraal.


Maatwerk

Onderwijs op het IJburg College wordt ingericht naar de leer- en ontwikkelbehoefte van de leerling. Dat betekent dat de route van brugklas tot examen voor iedere leerling anders kan zijn en dat we daar de mogelijkheden voor bieden. Dat betekent ook dat we inzetten op eigenaarschap van leerling over zijn eigen ontwikkelproces. Alleen dan kan flexibel onderwijs werken

Via onze maatwerkuren en workshops kun je zelf bepalen waar je nog meer over wilt leren. Hierbij kun je denken aan sport, kunst en cultuur of science, maar ook bijles voor een vak dat je lastig vindt.


Doorlopende leerlijnen

Het IJburg College heeft samenwerkingen met het mbo, hbo en wo, waardoor de leerling goed voorbereid en makkelijker kan doorstromen naar het vervolgonderwijs en mogelijk ook eerder een mbo-diploma kan behalen. De leerling gaat naar het vervolgonderwijs toe en er zijn programma’s op het IJburg College zelf, waar kennis en vaardigheden aan bod komen die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn bij de vervolgopleiding. Naast samenwerking met het vervolgonderwijs hebben we ook een po-vo programma.