Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Inhoud

Aanmelding groep 8-leerling

Aanmelding groep 8-leerling buiten Amsterdam

Aanmelding groep 8-leerling bij opgehoogd advies

Keuzegids

Zij-instroom

Aanmelding groep 8-leerling

Leerlingen van groep 8 die de overstap naar de middelbare school maken zijn van harte welkom bij ons. Wij bieden ze optimale begeleiding om de overstap van de basisschool school naar onze school zo gemakkelijk en succesvol mogelijk te maken. Voor de aanmelding volgt u de stappen zoals hieronder beschreven.

STAP 1: officiële aanmelding in het centrale ouderportaal
● U ontvangt van de basisschool een e-mail. Met de informatie uit de e-mail wordt de officiële (digitale) aanmelding gedaan via het ouderportaal (Centrale Loting en Matching).
Stel de leerkracht van groep 8 of de IB-er vooraf aan de aanmelding via mail op de hoogte van uw gemaakte keuze.

● U heeft na het inloggen op het ouderportaal toegang tot het persoonlijk aanmeldingsformulier voor uw kind. Het is belangrijk eerst de gegevens te controleren. Als de gegevens onjuist zijn, neemt u contact op met de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool.

● Bij het invullen van het aanmeldingsformulier volgt u de aanwijzingen van het systeem. Wie de voorkeurslijst invult kan op ieder gewenst moment stoppen en later weer verder gaan; ingevoerde keuzes blijven staan. Maar als u de lijst definitief gemaakt heeft, zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

● Uw aanmelding is nu compleet en uw zoon/dochter kan nu deelnemen aan de loting en matching procedure.

De centrale aanmeld week voor de loting en matching loopt van 20 t/m 31 maart 2024.

● De bekendmaking van de centrale loting en matching is op 17 april 2024.


Aanmelding groep 8-leerling buiten Amsterdam

Voor leerlingen die op een basisschool buiten Amsterdam zitten en dus geen ELK-nummer hebben en ook willen aanmelden op het Montessori Lyceum Terra Nova geldt:
Ouders van leerlingen zonder ELK-nummer kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar

servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende gegevens:
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, advies, e-mailadres ouder.
Op het e-mailadres wat de ouder doorgeeft ontvangt hij/zij een mail van ons met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in het ELK systeem.


Aanmelding groep 8-leerling bij opgehoogd advies

Is jouw basisschooladvies opgehoogd en wil jij je alsnog inschrijven op onze school.
Laat de school waar je in eerste instantie staat aangemeld jou terugtrekken uit ELK zodat je via ELK kan aanmelden voor onze school.
Terra Nova volgt de aanmeldprocedure zoals die is afgesproken in Amsterdam.

 


Keuzegids

Op de website Keuzegidsamsterdam.nl lees je alles over de overstap van groep 8 naar een middelbare school.
Het is een aanvulling op de Keuzegids 2023 die half november 2023 wordt uitgedeeld aan alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8.


Zij-instroom

Zij-instromers zijn van harte welkom bij ons.
Wij bieden ze optimale begeleiding om de overstap van hun oude school naar onze school zo gemakkelijk en succesvol mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op:

Zij-instroom