Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Inhoud

Aanmelding groep 8-leerling

Aanmelden met een advies vmbo-basis of vmbo-basis/kader

Aanmelding groep 8-leerling buiten Amsterdam

Aanmelding groep 8-leerling bij opgehoogd advies

Keuzegids

Zij-instroom

Aanmelding groep 8-leerling

Leerlingen van groep 8 die de overstap naar de middelbare school maken zijn van harte welkom bij ons. Wij bieden ze optimale begeleiding om de overstap van de basisschool school naar onze school zo gemakkelijk en succesvol mogelijk te maken. Voor de aanmelding volgt u de stappen zoals hieronder beschreven.

STAP 1: officiële aanmelding in het centrale ouderportaal
● U ontvangt van de basisschool een e-mail. Met de informatie uit de e-mail wordt de officiële (digitale) aanmelding gedaan via het ouderportaal (Centrale Loting en Matching).
Stel de leerkracht van groep 8 of de IB-er vooraf aan de aanmelding via mail op de hoogte van uw gemaakte keuze.

● U heeft na het inloggen op het ouderportaal toegang tot het persoonlijk aanmeldingsformulier voor uw kind. Het is belangrijk eerst de gegevens te controleren. Als de gegevens onjuist zijn, neemt u contact op met de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool.

● Bij het invullen van het aanmeldingsformulier volgt u de aanwijzingen van het systeem. Wie de voorkeurslijst invult kan op ieder gewenst moment stoppen en later weer verder gaan; ingevoerde keuzes blijven staan. Maar als u de lijst definitief gemaakt heeft, zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

● Uw aanmelding is nu compleet en uw zoon/dochter kan nu deelnemen aan de loting en matching procedure.

Leerlingen met een LWOO-advies, of een basisschooladvies waaruit blijkt dat een LWOO-advies wel passend is, vallen buiten het onderwijsconcept van het IJburg College. Zij worden in principe niet aangenomen.


Aanmelden met een advies vmbo-basis of vmbo-basis/kader

Voor leerlingen met het advies vmbo-basis of vmbo-basis/kader geldt een speciale aanmedlingsprocedure. Je meldt je tussen 6 en 13  februari aan via ELK. 

  • Je vraagt je basisschool om je aan te melden voor het IJburg College in ELK, door een aanmeldformulier uit te draaien. 
  • Je basisschool zorgt dat het Oki-doc volledig is ingevuld én op definitief is gezet. 
  • De basisschool geeft je het aanmeldformulier uit ELK fysiek mee.
  • Je geeft het formulier vervolgens persoonlijk af bij de receptie van het IJburg College. (08.00 – 16.30 uur)
  • Je wordt vervolgens door het IJburg College zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met jou en je ouders. 

Op basis van het gesprek geven wij dan aan of wij kunnen voorzien in de eventuele extra ondersteuning die je nodig hebt (je ondersteuningsbehoefte).

Als dat zo is, dan wordt tijdens de periode van digitaal aanmelden (van 6 tot 16 maart 2023)  de keuze voor het IJburg College voor jou en je ouders zichtbaar in ELK.  

Als dat niet zo is, dan kun je bij het digitaal aanmelden uit alle andere vmbo scholen kiezen.  

In beide gevallen moet je je aanmelden voor de loting en matchingsprocedure van 6 tot en met 16 maart 2023. Een stappenplan met de exacte acties en data vind je hierboven en op www.elkadam.info


Aanmelding groep 8-leerling buiten Amsterdam

Voor leerlingen die op een basisschool buiten Amsterdam zitten en dus geen ELK-nummer hebben en ook willen aanmelden op het IJburg College, geldt:

Ouders van leerlingen zonder ELK-nummer kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende gegevens: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, advies, e-mailadres ouder.

Op het e-mailadres wat de ouder doorgeeft ontvangt hij/zij een mail van ons met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in het ELK systeem.


Aanmelding groep 8-leerling bij opgehoogd advies

Is jouw basisschooladvies opgehoogd en wil jij je alsnog inschrijven op onze school. Laat de school waar je in eerste instantie staat aangemeld jou terug trekken uit ELK zodat je via ELK kan aanmelden voor onze school. Het IJburg College volgt de aanmeldprocedure zoals die is afgesproken in Amsterdam.

 


Keuzegids

Op de website Keuzegidsamsterdam.nl lees je alles over de overstap van groep 8 naar een middelbare school. Het is een aanvulling op de Keuzegids 2022 die half november 2021 wordt uitgedeeld aan alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8.


Zij-instroom

Zij-instromers zijn van harte welkom bij ons. Wij bieden ze optimale begeleiding om de overstap van hun oude school naar onze school zo gemakkelijk en succesvol mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op:

Zij-instroom