Onderbouw

Onderbouw

Leerjaar 1 en 2


Op het IJburg College wordt het moment voor welke richting je kiest uitgesteld. De eerste twee jaar krijg je bij ons de tijd om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wil. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen en wat een richting (vwo, havo of vmbo) van je eist, kiezen we samen met jou en je ouders voor het vervolg van je opleiding. In de eerste twee jaar wordt je uitgenodigd om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen en zoveel mogelijk te leren, over jezelf, de wereld om je heen en om kennis op te doen. Pas in het derde leerjaar kies je voor de opleiding waar je verder in wilt gaan.

Eerstejaars leerlingen werken tot aan de niveaubepalingen (januari en juni) aan alle vakken op het instroomniveau (basisschooladvies en/of Cito/NIO score). De niveaubepaling in januari is een voorlopige bepaling, die van juni is definitief. Tijdens de niveaubepaling wordt door het team van docenten die aan de leerling les geven, in samenspraak met de leerling en de ouders, bepaald welk vervolg het beste past bij de ontwikkeling van de leerling. Als bronnen voor de niveaubepaling worden de cijfers en beoordelingen van toetsen en opdrachten gebruikt en de beoordeling van de vaardigheden en attitude. De antwoorden op de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’ zijn hierbij leidend.


Op- en afstroom

In overleg met de coach kunnen leerlingen bij bepaalde (of alle) vakken op een niveau hoger werken dan hun niveaubepaling (opstroom). Opstroom vindt plaats per individueel vak. Werkt een leerling voor de meeste of alle vakken op een hoger niveau, dan kan er tijdens de niveaubepaling worden besloten dat een leerling kan opstromen. Het kan ook voorkomen dat het voor de leerling beter is om verder te gaan op een ander niveau en afstromen.


Lessentabel

In de lessentabel is te zien hoe de uren over de verschillende vakken verdeeld zijn.