Onderbouw

Onderbouw

Leerjaar 1 en 2

Zoals u wellicht al gehoord heeft, zit Montessori Lyceum Terra Nova midden in een fusie-traject met het MSA.
Wij willen u dan ook graag informeren hoe Terra Nova eruit gaat zien vanaf schooljaar 24/25 als de fusie een feit is en wat de leerlingen kunnen verwachten binnen ons onderwijs als montessorischool.


Onze Contouren

Ons onderwijs staat in het teken van ‘De stad van de toekomst’.
We richten ons naast goed vakgericht montessorionderwijs, op de vragen van de toekomst die onze leerlingen, gericht op duurzaamheid en met behulp van nieuwe technologie, gaan onderzoeken en beantwoorden.
We starten met de profilering en montessorionderwijs vanaf de onderbouw B/K/TL/H/V, leerjaar 1 en 2 en bouwen van onderaf verder op.
We willen er zijn voor leerlingen met een ondernemende en creatieve geest; pioniers die het verschil willen maken.
Zij die niet alleen maar reageren maar vooral creëren en een bijdrage willen leveren voor een betere (stad/buurt van de) toekomst.

Op Terra Nova wordt het moment voor welke richting je kiest uitgesteld.
De eerste twee jaar krijg je bij ons de tijd om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.
Aan de hand van de antwoorden op deze vragen en wat een richting (vwo, havo of vmbo) van je eist, kiezen we samen met jou en je ouders voor het vervolg van je opleiding.
In de eerste twee jaar wordt je uitgenodigd om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen en zoveel mogelijk te leren, over jezelf, de wereld om je heen en om kennis op te doen.
Pas in het derde leerjaar kies je voor de opleiding waar je verder in wilt gaan.

Eerstejaars leerlingen werken tot aan de niveaubepalingen (januari en juni) aan alle vakken op het instroomniveau (basisschooladvies en/of Cito/NIO-score).
De niveaubepaling in januari is een voorlopige bepaling, die van juni is definitief.
Tijdens de niveaubepaling wordt door het team van docenten die aan de leerling lesgeven, in samenspraak met de leerling en de ouders, bepaald welk vervolg het beste past bij de ontwikkeling van de leerling.
Als bronnen voor de niveaubepaling worden de cijfers en beoordelingen van toetsen en opdrachten gebruikt en de beoordeling van de vaardigheden en attitude.
De antwoorden op de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?’ zijn hierbij leidend.


Op- en afstroom

In overleg met de coach kunnen leerlingen bij bepaalde (of alle) vakken op een niveau hoger werken dan hun niveaubepaling (opstroom). Opstroom vindt plaats per individueel vak.
Werkt een leerling voor de meeste of alle vakken op een hoger niveau, dan kan er tijdens de niveaubepaling worden besloten dat een leerling kan opstromen.
Het kan ook voorkomen dat het voor de leerling beter is om verder te gaan op een ander niveau en af te stromen.


Lessentabel

  • In de lessentabel is te zien hoe de uren over de verschillende vakken verdeeld zijn.