Positief inspectieoordeel

In november heeft de inspectie het onderzoek naar de kwaliteit van het IJburg College afgerond en we hebben te horen gekregen  dat het oordeel op alle terreinen positief is. Zowel de onderwijskwaliteit, de financiën als de bestuurlijke kwaliteitszorg zijn volgens het inspectieoordeel weer op orde. We hebben er met elkaar hard aan gewerkt en mogen blij zijn met het resultaat. 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren extra toezicht gehouden op het IJburg College. Zowel de financiële situatie van de school als de onderwijskwaliteit van de havo- afdeling waren reden tot zorg bij de inspectie. Met een herstelprogramma genaamd ‘Leren Verbeteren’ hebben we in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit weer op orde te krijgen. Met goed resultaat! Het volledige inspectierapport is vanaf januari te vinden op onze site. We blijven natuurlijk met elkaar werken aan de kwaliteit van onze school en zijn er ons van bewust dat er altijd verbetering mogelijk is.