Nieuws

Voor de eindopdracht van maatschappijleer gaan de leerlingen van vier havo en vwo deze weken naar een zitting in de…

Een aantal startende studenten valt in het eerste studiejaar van het hoger onderwijs vaak uit. Daarom bereidt het IJburg College…

Leerlab IJburg College/ROC van Amsterdam