Nieuws

Een aantal startende studenten valt in het eerste studiejaar van het hoger onderwijs vaak uit. Daarom bereidt het IJburg College…

Een school vol geslaagden, trotste ouders, familie, vrienden en medewerkers van het IJburg College. Met een programma met speeches van…

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft het IJburg College bezocht in het kader van de Nationale Suiker Challenge van het…

Kennismakingsdag nieuwe leerlingen