Onderwijs op maat

Goed nieuws vanuit team maatwerkuren, want het nieuwste programmaboekje maatwerkuren is weer verstuurd! Hierin staat het aanbod waaruit de leerling zelf kan kiezen welke les hij/zij volgt. Passend bij de behoefte. Het aanbod is breed en bestaat uit verdieping in kunst, ArtScience, deelname aan Stadslab, inzet voor de buurt (IJBC in de Buurt), ondersteuning in talen, wiskunde en economie en ook uit biologie practica, repeteren voor de schoolband en meer.

De maatwerkuren zijn een van de manieren waarop we ons onderwijs op maat realiseren. We willen recht doen aan de eigenheid van ieder mens en (h)erkennen de verschillen en talenten. Dit vraagt om een gedifferentieerd aanbod in het onderwijs omdat leerlingen van elkaar verschillen in competenties, mogelijkheden en talenten.

Nieuwsgierig geworden naar het programmaboekje? Klik hier voor inzage.