Corona-virus

Vanuit de overheid wordt het dragen van mondkapjes in het voortgezet onderwijs dringend geadviseerd. Wij nemen dit advies over en adviseren de leerlingen en medewerkers van het IJburg College om een mondkapje te dragen. De leerlingen en ouders zijn hierover geïnformeerd. Het aantal positief geteste leerlingen en medewerkers op het IJburg College is gelukkig beperkt. Wij hopen dat het dragen van mondkapjes als aanvullende maatregel hier ook aan zal bijdragen.