Meer- en Hoogbegaafdheid op het IJBC

Het IJburg College biedt leerlingen met een HAVO/VWO profiel en een begaafdheidsprofiel een goede, veilige plek om volledig tot ontwikkeling te komen. We werken dit schooljaar aan het opbouwen van een nieuw, rijk programma om het onderwijs aan onze leerlingen aantrekkelijker te maken en nog beter aan te sluiten op de behoefte van deze doelgroep.

 

We starten met ingang van het schooljaar 2023/2024 met een instroomklas waarbij we ons richten op leerlingen met een HAVO/VWO profiel. We bieden naast het reguliere lesprogramma voorzieningen aan voor leerlingen met een begaafdheidsprofiel/ kenmerken van begaafdheid. 

 

Tijdens een dagelijkse keuzewerktijd bieden we verschillende trainingen aan om de leerlingen te helpen bij het “komen tot leren”. Je kan hierbij denken aan leren leren, mindset, versterken van de executieve functies, sociaal-emotionele vaardigheden, samenwerken, reflecteren en feedback. We anticiperen hiermee op meer voorkomende problemen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen en ondersteunen waar nodig.

 

We bieden de leerlingen, waar mogelijk, de leerstof compact aan. We schrappen overbodige herhaling. Hiermee creëren de leerlingen tijd om aan verbredende en verrijkende projecten te werken. Komende schooljaar. Komend schooljaar bestaat het aanbod onder andere uit:  filosofie, Chinees, schaken, kritisch denken, onderzoekend leren, kritisch denken, kunstprojecten, Artscience, Start-ups 

 

Wij zien je graag op onze open dagen om al je vragen te beantwoorden.