Het IJburg College organiseert Voorlichtingsavonden ism Novilo

voor ouders/opvoeders van kinderen die de overstap gaan maken naar de
Middelbare school

Het puberbrein
Dinsdag 21 februari 19.30 Theaterzaal IJburg College

Wanneer een kind de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs,
verandert niet alleen zijn leeromgeving, maar vangt er ook een nieuwe levensfase aan: het
kind komt in de puberteit. Dat is een ingrijpende verandering, voor zowel uw kind als u zelf:
Door hersenontwikkeling en hormonen gaat uw kind zich vaak anders gedragen, anders
reageren, anders voelen. Dit proces verloopt natuurlijk bij elk kind anders, maar er zijn wel
grove hoofdlijnen te onderscheiden.
Roland Louwerse, oud-docent en – niet onbelangrijk – stiefvader van 3 kinderen die de
puberteit net achter de rug hebben, zal ingaan op het fenomeen van de puberteit en de
consequenties ervan voor het leren en leven op school, en het leren en leven thuis. Na
afloop zal er wederom ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.