Bijeenkomst Platvorm vmbo D&P op het IJburg College

Onze leerlingen van vmbo dienstverlening & producten hebben op fantastische wijze de netwerkbijenkomst van het Platvorm vmbo D&P ondersteund. Zij waren de gastheer / gastvrouw van de bijeenkomst en hebben de catering verzorgd. Zo hebben zij meteen een leeropdracht afgerond!