Middenbouw

Middenbouw

Inhoud

Profielen

Lessentabel

School- en eindexamen

Leerjaar 3 havo/vwo en 4 vwo


De havo/vwo-leerlingen van het IJburg College werken in leerjaar drie in gemengde groepen en krijgen les ‘op maat’. In de loop van het derde leerjaar kiezen de leerlingen het profiel waarin ze eindexamen willen doen. Naast de profielkeuze komt in het derde leerjaar de keuze tussen havo en vwo aan de orde. Deze keuze wordt bepaald door de behaalde leerresultaten en de mate van verantwoordelijkheid en initiatief. Je bespreekt dit tijdens de ontwikkelgesprekken met je coach en je ouders. Hierbij zijn de antwoorden op de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ leidend.


Profielen

Op het IJburg College kunnen havo/vwo-leerlingen kiezen voor een maatschappijwetenschappelijk of een natuurwetenschappelijk profiel. Vervolgens wordt er binnen beide profielen nog een keuze gemaakt:

Maatschappijwetenschappelijk profiel

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij

Natuurwetenschappelijk profiel

  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Alle profielen bestaan uit algemene vakken en per profiel verplichte en keuzevakken. Voor het maatschappijwetenschappelijke profiel is het keuzevak Maatschappijwetenschappen (MAW), voor het natuurwetenschappelijke profiel Natuur-Leven-Technologie (NLT). De leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij maken daarnaast een keuze uit Kunst Beeldend en Kunst Drama.


Lessentabel

In de lessentabel is te zien hoe de uren over de verschillende vakken verdeeld zijn.


School- en eindexamen

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat een overzicht van alle beoordelingen (toetsen, werkstukken en andere opdrachten) voor het schoolexamen. Vanaf leerjaar vier werken de leerlingen aan hun eindexamen. Meer informatie over de eindexamens is te vinden in het examenreglement.