Klachtenregeling

Klachtenregeling

Leerlingen en ouders/verzorgers van het IJburg College kunnen een klacht indienen bij de mentor of deelschoolcoördinator. De deelschoolcoördinator meldt de klacht bij de directeur. Word je klacht niet of onvoldoende afgehandeld, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de directeur. De directeur nodigt je vervolgens uit voor een gesprek en doet een uitspraak. Als je ook niet tevreden bent over de uitspraak van de directeur kun je terecht bij de externe klachtencommissie. Het IJburg College maakt deel uit van de Vereniging Bijzondere Scholen en aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Het adres van deze commissie is:

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 95572
2509 CN Den Haag

Contactpersoon: mr. M.H. Boogers
070-3315266 of lkc@vbs.nl

Leerlingen, ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en personeelsleden kunnen klachten indienen over handelingen, besluiten en gedragingen van de directie, docenten, het schoolbestuur, leerlingen of ouders. Het klachtrecht is geregeld in artikel 14WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC.


De commissie geeft geen bindend oordeel, maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.