Inschrijfproces

Inschrijfproces

Inhoud

Digitale aanmelding

Dubbeladvies

Matching

Meer informatie

Zij-instromers

Wat fijn dat je interesse hebt in een inschrijving op het IJburg College. De aanmelding verloopt volgens de procedure van de VO schoolkeuze.


Digitale aanmelding

Nieuw: aanmeldingsformulier met keuzelijsten wordt digitale aanmelding.

Dit jaar moeten we het aantal mensen op de scholen beperken, en daarmee ook het risico op besmetting met het coronavirus. Daarom meld je je aan bij een middelbare school op een nieuwe, digitale manier met online formulieren en keuzelijsten. Je leest het in deze brief voor de ouders en leerlingen


Dubbeladvies

De afgelopen periode was voor leerlingen geen gemakkelijke tijd. De schoolbesturen willen voorkomen dat leerlingen daar langdurig negatieve gevolgen van ondervinden. Groep 8-leerlingen met een dubbeladvies krijgen daarom meer keuzemogelijkheden bij de aanmelding. Zij hebben dit jaar de keuze tussen het ‘gemengde’ niveau van hun dubbeladvies en het hoogste niveau van hun dubbeladvies. Het IJburg College heeft reeds jarenlange ervaring met deze vorm van aanmelding.


Matching

De meeste leerlingen zullen via de Centrale Loting & Matching een plaatsingsaanbod krijgen. Dat betekent dat je op 8 april hoort welke middelbare school een plek voor je heeft.

Het IJburg College biedt geen ondersteuning aan leerlingen met meer dan 25% leerachterstand op beide inzichtelijke gebieden (inzichtelijk rekenen en begrijpend lezen).


Meer informatie

Op de website van de VO schoolkeuze kun je meer informatie vinden over de aanmeldprocedure voor groep 8-leerlingen.


Zij-instromers

Klik hier voor meer informatie voor zij-instromers.