Inschrijfproces

Inschrijfproces

Inschrijfproces

Nadat je meerdere scholen bezocht hebt en een top-10 hebt samengesteld, komt het moment van aanmelding. Op de website van VO Schoolkeuze kun je het antwoord vinden op al je vragen over het maken van zo’n voorkeurslijst en hoe de aanmeldprocedure precies in zijn werk gaat.

Als het IJburg College op 1 staat, kom je met je ouders/verzorgers langs om je aan te melden. Dit kan van maandag 8 maart t/m vrijdag 19 maart 2021 elke schooldag tussen 16.00 en 19.00 uur op het IJburg College. Voor de aanmelding hebben we nodig:

  • Een ingevuld aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2021-2022 (dit formulier krijg je van je basisschool)
  • Voorkeurslijst van VO-scholen, met daarop het IJburg College op 1 (dit formulier krijg je van je basisschool)
  • Geldig ID-bewijs van de leerling
    Een ingevuld inschrijfformulier van onze school (je kunt dit formulier bij ons op school invullen).


Matching
In Amsterdam werken we met een matchingsprocedure, hierover lees je meer op VO Schoolkeuze . In het kort betekent dit:

  • In maart krijgt elke leerling een lotnummer toegewezen door een computer
  • In volgorde van de lotnummers worden de plekken op de scholen verdeeld
  • Als jouw lotnummer aan de beurt is, wordt er gekeken of er plek is op je voorkeursschool
  • Is je eerste voorkeursschool al vol, dan wordt er gekeken naar je tweede voorkeursschool etc.
  • Net zolang er een plek voor je gevonden is!

Het IJburg College biedt geen ondersteuning aan leerlingen met meer dan 25% leerachterstand op beide inzichtelijke gebieden (inzichtelijk rekenen en begrijpend lezen).

Op donderdag 8 april 2021 weet je op welke school je geplaatst bent.