Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Inhoud

Aanmelden Brugklas

Aanmelden brugklas bij opgehoogd advies

Zij-instroom

Eisen vakkenpakket

Aanmeldprocedure instructie:

Aanmelden Brugklas

Leerlingen voor de brugklas zijn van harte welkom bij ons. Wij bieden ze optimale begeleiding om de overstap van de basisschool school naar onze school zo gemakkelijk en succesvol mogelijk te maken. Voor de aanmelding volgt u de stappen zoals hieronder beschreven.

STAP 1: officiële aanmelding in het centrale ouderportaal
● U ontvangt van de basisschool een e-mail. Met de informatie uit de e-mail wordt de officiële (digitale) aanmelding gedaan via het ouderportaal (Centrale Loting en Matching).
Stel de leerkracht van groep 8 of de IB-er vooraf aan de aanmelding via mail op de hoogte van uw gemaakte keuze.

● U heeft na het inloggen op het ouderportaal toegang tot het persoonlijk aanmeldingsformulier voor uw kind. Het is belangrijk eerst de gegevens te controleren. Als de gegevens onjuist zijn, neemt u contact op met de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de basisschool.
● Bij het invullen van het aanmeldingsformulier volgt u de aanwijzingen van het systeem. Wie de voorkeurslijst invult kan op ieder gewenst moment stoppen en later weer verder gaan; ingevoerde keuzes blijven staan. Maar als u de lijst definitief gemaakt heeft, zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

● Uw aanmelding is nu compleet en uw zoon/dochter kan nu deelnemen aan de loting en matching procedure.

 

Voor leerlingen die op een basisschool buiten Amsterdam zitten, en dus ELK-nummer hebben en ook willen aanmelden op het IJburg College, geldt:

Ouders van leerlingen zonder ELK-nummer kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende gegevens: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboorte datum, advies, e-mailadres ouder.

Op het e-mailadres wat de ouder doorgeeft ontvangt hij/zij dan een mail van ons met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in ELK systeem.

Aanmelden brugklas bij opgehoogd advies

Is jouw basisschooladvies opgehoogd en wil jij je alsnog inschrijven op onze school. Laat de school waar je in eerste instantie staat aangemeld jou terug trekken uit ELK zodat je via ELK kan aanmelden voor onze school. Het IJburg College volgt de aanmeldprocedure zoals die is afgesproken in Amsterdam.

Meer informatie hierover staat in De Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam (Link naar https://www.voschoolkeuze020.nl/).

De aanmeldprocedure voor schooljaar (brugklas) wordt hier stap voor stap beschreven.

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Zij-instroom

Zij-instromers zijn van harte welkom bij ons. Wij bieden ze optimale begeleiding om de overstap van hun oude school naar onze school zo gemakkelijk en succesvol mogelijk te maken.
Na ontvangst van alle benodigde documenten nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Of er geplaatst kan worden is afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek, de verkregen informatie, de leerresultaten en of er plek is.

Eisen vakkenpakket

Voordat je aan de zij-instroom procedure begint, is het belangrijk om te weten waaraan je vakkenpakket moet voldoen:

 • Binnen onze VMBO beroepsgerichte leerwegen bieden wij alleen een intersectoraal programma.
 • In 3 VMBO-T en 3 HAVO volgen onze leerlingen Spaans in plaats van Duits. Dat betekent je er zelf voor moet zorgen en aantonen dat je kennis van Spaans aansluit bij het niveau van de klas.
 • De niveaubeschrijvingen van 3 VMBO.HAVO.VWO
 • Wij nemen geen leerlingen aan in het examenjaar.

Aanmeldprocedure instructie:

Let op: de aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is.

Graag bij de huidige school van uw kind de onderstaande documenten digitaal opvragen en uploaden in het aanmeldformulier via onderstaande link.

Stap 1: Verzamelen van documenten bij de huidige school

 • Schoolwisselaarsformulier (alleen voor scholen in Amsterdam)
 • Recente cijferlijst of rapport
 • Recente presentielijst
 • OPP / handelingsplannen ( indien van toepassing bij doubleren, afstromers, opstromers) * OKI-DOC van de basisscholen. (indien beschikbaar)

Stap 2: Aanmeldformulier invullen
Klik hier voor het Aanmeldformulier leerjaar 1 en aanmeldformulier Zij-instroom

 • Onderteken het aanmeldformulier en upload alle vereiste documenten.
 • Controleer voor het verzenden alle ingevulde velden.
 • Vul uw e-mailadres in en klik op verzenden.
  Zodra u het aanmeldformulier heeft verzonden ontvangt u van ons een bevestigingsmail.