Wat is MLTN in de Buurt?

Wat is MLTN in de Buurt?

Ga direct naar:

Buurtrestaurant

Sport & Gezondheid

Kunst & Cultuur


Over IJBC in de Buurt

IJBC in de Buurt versterkt de buurtfunctie van onze school en draagt eraan bij dat leerlingen hun onderwijs vormgeven in samenhang met de wereld om hen heen. IJBC in de Buurt creëert enerzijds een omgeving waarin onze leerlingen competenties ontwikkelen in en met de wereld om hen heen. Anderzijds heeft de school hierdoor een buurtfunctie met een dagelijkse programmering van sociale-, sport,- en kunst en cultuuractiviteiten voor haar buurtbewoners. Duurzaamheid is een overkoepelend onderdeel. We halen de buitenwereld de school in en andersom.

IJBC in de Buurt is een initiatief vanuit het IJburg College en wordt mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van leerlingen en medewerkers van de school, de buurt, lokale stakeholders en externe samenwerkingspartners. Samen creëren we een context waarin ontmoeting en verkenning binnen en buiten lesruimtes, de school en in de stad plaatsvindt. Het maakt onlosmakelijk deel uit van de school en is integraal onderdeel van ons onderwijsprogramma. Het biedt invulling aan onze opvatting om breed maatschappelijk van dienst te zijn en draagt eraan bij dat leerlingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

IJBC in de Buurt:

  • versterkt de buurtfunctie van het IJburg College
  • komt tot uiting in kunst en cultuur, sport en een buurtrestaurant
  • betrekt de omgeving bij het onderwijs
  • biedt een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving binnen en buiten de school
  • creëert bewustwording rondom duurzaamheid
  • biedt aanvulling op het activiteitenaanbod van IJburg
  • stimuleert ontmoeting, verbinding en sociale cohesie

 

Activiteiten
De eerste activiteiten vinden plaats in schooljaar 2020/2021*. Vanaf dat moment kun je genieten van een maaltijd in ons buurtrestaurant, deelnemen aan een debat, jezelf laten verrassen door een bijzonder optreden in onze theaterzaal of meedoen tijdens een van onze sportactiviteiten.

*Update: in verband met corona-maatregelen is onze programmering nog niet volop actief. We hopen hier z.s.m. mee te kunnen starten.

Je bent van harte welkom!

Partners

Vanuit de overtuiging ‘we hebben elkaar nodig om te kunnen ontwikkelen’ kent IJBC in de Buurt een groot en divers aantal betrokkenen, zowel intern als extern.

 

Contact

Vragen over IJBC in de Buurt en/of interesse in een samenwerking?
Neem contact op met projectleider IJBC in de Buurt:

Yara Koorn
06 – 426 44 899
020 – 344 3000

yarakoorn@ijburgcollege.nl
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag