Aanmeldformulier zij-instroom

Aanmeldformulier zij-instroom

Bedankt voor uw interesse voor zij-instroom op het Montessori Lyceum Terra Nova.

We gaan uw aanmelding in behandeling nemen. Plaatsing in augustus 2024 is afhankelijk van of er ook daadwerkelijk een plek is voor de leerling. In de maand mei/juni van het lopende schooljaar weten wij hoeveel leerlingen er af-, uit- of doorstromen en of er een plek vrijkomt in het gewenste leerjaar van de leerling.

Wanneer er plek is, nodigen wij ouder(s), verzorger(s) en de leerling uit voor een intakegesprek. Plaatsing van een leerling is afhankelijk van de uitkomsten van het intakegesprek, de verkregen informatie en uiteraard van de leerresultaten van de betreffende leerling.

Op de website Keuzegidsamsterdam.nl lees je alles over de overstap naar een middelbare school.

Algemene gegevens van de leerling

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Mobiel leerling

Geregistreerd woonadres leerling

Gegevens ouder / verzorger 1

Gegevens ouder / verzorger 2

Terra Nova verstuurt digitale post naar de ouder(s) / verzorger(s). Het advies is om 2 e-mailadressen op te geven ( mits van toepassing) in verband met de verplichting om beide ouders (gescheiden of niet) die het gezag hebben dezelfde informatie te geven.
Click or drag a file to this area to upload.
Meerdere antwoorden mogelijk
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Velden aangeduid met een * zijn verplichte velden. Zonder de verplichte documenten kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Ondertekening verklaring
Ondergetekende geeft hierbij het Terra Nova toestemming tot verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens in het kader van de toelatingsprocedure en, na toelating van de aangemelde aspirant-leerling, de organisatie van het onderwijs, alsmede voor het opnemendaarvan in de administratie van de school.

Akkoord

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.