Aanmelden Leerjaar 1

Aanmelden Leerjaar 1

Vul dit formulier alleen in als je deze link via de leerling-administratie hebt ontvangen

Op de website Keuzegidsamsterdam.nl lees je alles over de overstap naar een middelbare school.

Advies basisschool

Algemene gegevens van de leerling

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
(bij korter dan 2 jaar in NL graag uittreksel GBA)
Mobiel leerling

Geregistreerd woonadres leerling

Gegevens ouder / verzorger 1

Gegevens ouder / verzorger 2

Terra Nova verstuurt digitale post naar de ouder(s) / verzorger(s). Het advies is om 2 e-mailadressen op te geven ( mits van toepassing) in verband met de verplichting om beide ouders (gescheiden of niet) die het gezag hebben dezelfde informatie te geven.
Click or drag a file to this area to upload.
Meerdere antwoorden mogelijk

Velden aangeduid met een * zijn verplichte velden. Zonder de verplichte documenten kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Ondertekening verklaring
Ondergetekende geeft hierbij het Terra Nova toestemming tot verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens in het kader van de toelatingsprocedure en, na toelating van de aangemelde aspirant-leerling, de organisatie van het onderwijs, alsmede voor het opnemen daarvan in de administratie van de school.

Akkoord

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.