Het aanbod van onze schoolkantine, het Grand Café, wordt samengesteld op basis van de adviezen van het Nederlandse Voedingscentrum. Zie daarvoor de site ‘gezondeschoolkantine’ van het Voedingscentrum. Om die reden zijn er in het IJburg College geen snoep- of frisdrankautomaten te vinden. Het assortiment van het Grand Café wordt elke dag vers klaargemaakt. 

 

We werken in onze schoolkantine niet alleen met leerlingen, maar ook met ouders. Zij dragen op vrijwillige basis bij aan het verzorgen van gezonde en lekkere broodjes en snacks. Af en toe staat er ook iets op het menu wat minder gezond is, maar altijd binnen de kaders van de adviezen van het Voedingscentrum: een aanbod met minimaal 75 procent gezonde producten.

 

Natuurlijk kunnen de leerlingen ervoor kiezen om een lunchpakket van huis mee te nemen. Wij vragen echter van ouders/verzorgers om op een verantwoorde samenstelling daarvan toe te zien.

Leerlingen die chips, snoep of andere ongezonde snacks mee naar school nemen, worden daarop aangesproken. Het is niet toegestaan deze producten op school te nuttigen.

 

Roken & Drugs verboden

Roken is op school, op het schoolplein, in de directe nabijheid van de school en tijdens álle schoolactiviteiten verboden. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen helemaal niet roken, ook niet als zij zich na schooltijd nog in de omgeving van onze school bevinden. Leerlingen die deze regels overtreden, worden daarop aangesproken. In het geval van leerlingen uit leerjaar 1 en 2 wordt er contact opgenomen met thuis en verwachten we van ouders dezelfde reactie.

Het Ijburg College is een alcoholvrije school. Dit betekent dat er tijdens alle activiteiten waar leerlingen bij betrokken zijn geen alcohol geschonken wordt, en dat ook alle schoolfeesten alcoholvrij zijn. Dit verbod geldt ook voor alle (meerdaagse) excursies. Leerlingen die zich niet aan deze afspraak houden, worden zonder pardon naar huis gestuurd.

Er geldt een verbod op het in bezit hebben en het gebruik van drugs. Overtredingen van dat verbod worden gemeld bij de politie. Per 1 september 2013 heeft de hoofdofficier van justitie in Amsterdam een blowverbod op alle scholen vastgesteld om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan; het in bezit hebben van drugs is strafbaar gesteld.

 

Als gezonde school zien we nauwlettend toe op naleving van dat verbod. Leerlingen die zich schuldig maken aan het gebruik van alcohol of drugs worden altijd geschorst. Handelen in drugs leidt altijd tot verwijdering van school. In situaties waarin sprake is van een overtreding in dezen, rekenen we op de medeverantwoordelijkheid van de ouders om dit gedrag tegen te gaan.

 

Overgewicht & houding

Onze mentoren/coaches en sportexperts zijn alert op overgewicht bij leerlingen en sturen daarin op gedragsverandering. Wij stimuleren dat alle leerlingen over een fiets beschikken die ze bij excursies van hun stam- of coachgroep kunnen gebruiken. In de onderbouw krijgen alle leerlingen een aantal lessen over het gebruik van hun tablet. Tijdens die lessen wordt ook aandacht besteed aan hun lichamelijke houding achter de laptop/tablet en de duur van het gebruik daarvan. Ook projecten over mediawijsheid maken er deel van uit. Tijdens de lessen wordt werken met de laptop bewust afgewisseld met andere werkvormen.