Stand van zaken IJburg College

Naar aanleiding van recente berichtgeving over onze school, geven wij hieronder een korte toelichting.

Het IJburg College is en blijft een brede school die vmbo, havo en vwo onderwijs aanbiedt. Op dit moment werkt de school aan verschillende samenwerkingsverbanden om dit brede aanbod op een goede manier te garanderen.

Uit de jaarlijkse sociale veiligheidsenquête die wij onder de leerlingen afnemen blijkt dat het veiligheidsgevoel op onze school overeenkomt met het landelijk gemiddelde. De ervaringen met geweld liggen iets onder het gemiddelde. Dat betekent niet dat alles goed gaat. De afgelopen drie jaar is er op school een aantal incidenten geweest met leerlingen. Deze incidenten verschillen van aard en ernst en ze hebben dan ook om verschillende reacties vanuit de schoolleiding gevraagd.

Op het IJburg College werken we vanuit de visie dat leerlingen beter kunnen leren als zij zich zelf verantwoordelijk voelen voor hun gedrag. Hier zijn onze interventies op gericht. We begrenzen en treffen de maatregelen die nodig zijn. We zoeken daarbij altijd naar manieren om de betrokken leerling of leerlingen inzicht te geven in het eigen handelen, zodat zij vervolgens zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen. We investeren de komende tijd extra om gezamenlijk vorm te geven aan een goed leerklimaat. Hoewel de school flink wat verloop kent in het docentenbestand is de formatie vrijwel op volle sterkte. Er zijn veel docenten die graag op bij ons komen werken.

Als uw kind bij ons op school gaat of wil gaan en u heeft nog vragen, dan kunt u een email sturen naar info@ijburgcollege.nl. Na de zomervakantie zullen wij direct contact met u opnemen.