Bestuur, organisatie en medezeggenschapsraad (MR)

Bestuur, organisatie en medezeggenschapsraad (MR)

Bestuur
Het IJburg College is een zelfstandige school, met een eigen bestuur: Stichting Samenwerkingsschool Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg. De bestuurder van de stichting is ook algemeen directeur van het IJburg College. De stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf personen.

Organisatie
In het onderstaande organogram zie je hoe de organisatie van het IJburg College geregeld is

De onderwijsteams

We werken met vier onderwijsteams. Ieder onderwijsteam verzorgt het onderwijs voor een groep leerlingen. In elk onderwijsteam werken de deelschoolcoördinator, mentoren/coaches, docenten en onderwijsassistenten samen.
● Team onderbouw (1 en 2 vwo/havo/vmbo)
● Team middenbouw (3 vwo/havo en 4 vwo)
● Team bovenbouw h/v (5 en 6 vwo en 4 en 5 havo)
● Team bovenbouw vmbo (3 en 4 vmbo)

Deelscholen
Elk onderwijsteam heeft één of twee deelscholen waarin het onderwijs gegeven wordt. Een deelschool is een aparte ruimte in de school met lokalen en een leerplein. Het is de uitvalsbasis voor de leerlingen en het onderwijsteam. Hierdoor voelt de school als een kleine en veilige leeromgeving. Iedereen kent elkaar en krijgt voldoende aandacht.

Medezeggenschapsraad (MR)

Op het IJburg College hebben we ook een medezeggenschapsraad. De MR denkt mee, adviseert en controleert het beleid van het bestuur en de schoolleiding. In deze raad zitten vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en medewerkers.

De medezeggenschapsraad bestaat uit onderstaande leden:

PMR:

Frank Kooijman (voorzitter)

Pauline Griffioen

Inez Houben

Guido Kool

Fallon Ruygrok

 

Oudergeleding:

Mireille Bedeschi

 

Leerlinggeleding:

Mano Schaap

 

U kunt de MR bereiken via mr@ijburgcollege.nl

Notulen van de vergaderingen van de MR: