Beleid, jaarverslag en schoolgids

Beleid, jaarverslag en schoolgids

Op deze pagina vind je belangrijke beleidsinformatie en -documenten van het IJburg College.


IJ-code en leerlingenstatuut

Elk schooljaar stellen de leerlingen en medewerkers samen een IJBC-code op waarin wordt vastgelegd hoe we op onze school met elkaar omgaan en waar we elkaar op kunnen aanspreken. De IJBC-code hangt op het leerplein van de betreffende deelschool.

Naast onze IJBC-code hebben we een leerlingenstatuut met een overzicht van de rechten en de plichten op onze school. Het leerlingenstatuut wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld met onze leerlingen en bekrachtigd door de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. Wijzigingen in het leerlingenstatuut kunnen worden voorgesteld door de leerlingen en door de schoolleiding. Het leerlingstatuut wordt momenteel geactualiseerd en in schooljaar 21/22 gepubliceerd op de website.

Aansprakelijkheid
Eigendommen van leerlingen zullen ongetwijfeld weleens kapot gaan of verdwijnen, ondanks onze regels en de kluisjes die we hebben om spullen in op te bergen. Het IJburg College is niet aansprakelijk voor verdwenen spullen of schade aan eigendommen. Op onze school ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Wij doen zo veel mogelijk aan preventie. Maar de school is niet verzekerd voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen als mobiele telefoons, iPads, kleding etc.

Jij en je ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor de door jou toegebrachte schade aan eigendommen van school, waaronder de verstrekte tablets of laptops van medeleerlingen of medewerkers. De veroorzaakte kosten worden altijd op jou en je ouders/verzorgers verhaald. Wij raden je ouders/verzorgers daarom aan hiervoor een WA-verzekering af te sluiten.


Klachtenregeling

Leerlingen en ouders/verzorgers van het IJburg College kunnen een klacht indienen bij de mentor of deelschoolcoördinator. De deelschoolcoördinator meldt de klacht bij de directeur. Word je klacht niet of onvoldoende afgehandeld, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de directeur. De directeur nodigt je vervolgens uit voor een gesprek en doet een uitspraak. Als je ook niet tevreden bent over de uitspraak van de directeur kun je terecht bij de externe klachtencommissie. Het IJburg College maakt deel uit van de Vereniging Bijzondere Scholen en aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Het adres van deze commissie is:

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 95572
2509 CN Den Haag

Contactpersoon: mr. M.H. Boogers
070-3315266 of lkc@vbs.nl

Leerlingen, ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en personeelsleden kunnen klachten indienen over handelingen, besluiten en gedragingen van de directie, docenten, het schoolbestuur, leerlingen of ouders. Het klachtrecht is geregeld in artikel 14WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC.


De commissie geeft geen bindend oordeel, maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.