Missie en visie

Het IJburg College, de school waar je leert voor het leven en waar we elkaar ontmoeten.

Het IJburg College is een brede school voor vmbo-bk, vmbo-t, havo en vwo. We besteden extra aandacht aan Kunst en Cultuur, Sport en Science. Bij ons ontwikkelen leerlingen zich op het niveau dat bij hen past. Dit vindt plaats onder begeleiding van aandachtige docenten die (h)erkennen wat een leerling al in huis heeft en wat er nog ontwikkeld kan worden. Leerlingen krijgen de mogelijkheden om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. We bieden optimale mogelijkheden om door te stromen, binnen de school en naar het mbo, hbo of wo.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun onderwijs vormgeven in samenhang met de wereld om hen heen. Dit maakt de wereld groter en biedt de kans om van anderen te leren. Onze leerlingen leren in en met de wereld om hen heen, digitaal en in de praktijk.

Het IJburg College heeft een buurtfunctie. We verbinden de binnen- en de buitenwereld met elkaar op basis van kunst en cultuur, sport en gezondheid en duurzaamheid. Daarmee dragen wij bij aan ontmoeting en verbinding in de samenleving.