MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit onderstaande leden:

PMR:

Frank Kooijman (voorzitter)
Pauline Griffioen
Inez Houben
Guido Kool
Fallon Ruygrok

Oudergeleding:

Mireille Bedeschi

Leerlinggeleding:

Mano Schaap

De MR is te bereiken via: mr@ijburgcollege.nl