MR

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit onderstaande leden:

PMR

Frank Kooijman (voorzitter)
Pauline Griffioen
Inez Houben
Guido Kool
Fallon Ruygrok

Oudergeleding

Mireille Bedeschi


Leerlinggeleding

Mano Schaap


Contactgegevens
De MR is te bereiken via: mr@ijburgcollege.nl


Notulen
: