Digitale school

Het IJburg College is een digitale school waar elke leerling met een eigen tablet werkt. Je gebruikt lesmateriaal dat op een elektronische leeromgeving staat. Docenten ontwerpen lessen en het lesmateriaal grotendeels zelf. Tijdens de lessen wordt het werken met de laptop/tablet bewust afgewisseld met andere werkvormen.

In de onderbouw krijg je een aantal lessen over het gebruik van je tablet. Tijdens die lessen besteden we ook aandacht aan je (lichamelijke) houding achter de laptop/tablet. Ook projecten over mediawijsheid zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.