De aanmeldperiode voor de centrale loting & matching is ondertussen gesloten.
 
Op donderdag 4 april 2019 kunnen ouders, met de link die zij op 2 april hebben ontvangen van de gemeente, inloggen op het ouderportaal om te kijken waar de leerling is geplaatst.
Is de leerling bij ons op het IJburg College 1 of IJburg College 2 geplaatst dan ontvangt u uiteraard van ons ook een bericht dat de leerling bij ons is geplaatst.
 
Maandag 8 en dinsdag 9 april 2019 kunnen de leerlingen die (nog) niet zijn geplaatst zich aanmelden met de nieuwe voorkeurslijst op de school van eerste voorkeur.
De centrale matching & loting van deze ronde vindt plaats op donderdag 11 april.
 
Zowel voor een aanmelding op IJburg College 1 als IJburg College 2 meldt de leerling zich aan op het
IJburg College 1, Pampuslaan 1, 1087 HP Amsterdam.
 
Wat moet de leerling meenemen bij het aanmelden:
- Paspoort/ID-kaart van de leerling
- Nieuwe ingevulde voorkeurslijst welke is ontvangen van de basisschool
Na de aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding. 
 
Wilt u meer informatie hebben over de kernprocedure Amsterdam dan kunt u terecht op www.voschoolkeuze.nl