Het IJburg College maakt sinds 2013 deel uit van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). In dit samenwerkingsverband werken zeven andere conceptscholen samen met vijf lerarenopleidingen om nieuwe leraren op te leiden.


Opleiden in de school doen wij om vier redenen:

- gelegenheid geven om in de praktijk te leren voor leraren in opleiding;
- gelegenheid geven om te leren lesgeven in een brede innovatieschool voor leraren in opleiding;
- samen met de opleidingsinstituten goed personeel opleiden;
- beschikken over een toekomstig eigen personeelsbestand om zo het mogelijk tekort aan leraren op te vangen. Meer informatie is te vinden op www.noa-amsterdam.nl

 

Wil je stage lopen?

Heb je belangstelling en wil je graag stage lopen in onze leergemeenschap, stuur dan een mail aan onze schoolleider onderwijs Angelique Brasser: angeliquebrasser@ijburgcollege.nl