Hieronder staat een overzicht van de gewenste kwaliteiten van een deelschoolleider op het IJburg College.

 

De deelschoolleider op het IJburg College is in de eerste plaats onderwijskundig leider:

  • Geeft vanuit ons onderwijsconcept leiding en stuurt daarop;
  • is gericht op leren en ontwikkelen en stelt het leren van de leerlingen centraal;
  • is in staat om ideeën te genereren en naar onze situatie te vertalen;
  • voelt  zich verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten in de deelschool.

 

Daarnaast is de deelschoolleider teamleider:

  • Beschikt over communicatieve vaardigheden, is in staat om actief te luisteren, feedback te geven en kan verschillende gesprekken voeren;
  • kan van een team een hecht team maken en ervoor zorgen dat de leden optimaal gebruik maken van de aanvullende kwaliteiten in het team;
  • kan een team op resultaten sturen.


De deelschoolleider is op zijn niveau de spil van de leergemeenschap:

  • Bewaakt de leercultuur en het leefklimaat in de eigen deelschool;
  • communiceert open en duidelijk over de wijze waarop leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan, conform onze Y-code;
  • kent de leerlingen en medewerkers van de deelschool en weet, welke aandacht zij nodig hebben.
  •  

De deelschoolleider is een resultaatgerichte leider:

  • Maakt voor zichzelf en voor anderen helder, waartoe acties leiden;
  • stelt eisen aan de kwaliteit van producten en processen;
  • neemt en vraagt verantwoordelijkheid voor opdrachten en taken;
  • komt afspraken na en houdt anderen aan gemaakte afspraken;
  • vindt evalueren van zowel product als resultaat vanzelfsprekend.
  •  

De deelschoolleider is een organisator:

  • Kan de dagelijkse gang van zaken in de deelschool plannen en uitvoeren;
  • zorgt dat de programmering van onderwijs en begeleiding bij leerlingen, ouders en medewerkers bekend en helder voor alle betrokkenen is;
  • heeft de formele aspecten van het personeelsbeleid in de deelschool op orde;
  • houdt systematisch voortgang van leerlingen en de rapportage daarover aan alle betrokkenen bij;
  • werkt efficiënt en heeft aandacht voor timemanagement.
  •  

De deelschoolleider is een kritische beroepsbeoefenaar:

  • Reflecteert op eigen handelen en leert van fouten;
  • •kan feedback ontvangen en accepteren;
  • is gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling.
  •  

De deelschoolleider is lid van de schoolleiding met een helicopterblik:

  • Draagt zowel intern als extern de visie uit van het IJburg College;
  • denkt actief mee over het beleid op schoolniveau;
  • voelt zich medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid;
  • kan in plaats van pragmatische oplossingen voor problemen sturen op een aanpak vanuit het schooconcept.