"Alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren, in een leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen."

 

 

Hieronder staat een overzicht van de gewenste kwaliteiten van een deelschoolleider op het IJburg College.

 

De deelschoolleider op het IJburg College is in de eerste plaats onderwijskundig leider:

 • Geeft vanuit ons onderwijsconcept leiding en stuurt daarop;
 • is gericht op leren en ontwikkelen en stelt het leren van de leerlingen centraal;
 • is in staat om ideeën te genereren en naar onze situatie te vertalen;
 • voelt  zich verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten in de deelschool.

 

Daarnaast is de deelschoolleider teamleider:

 • Beschikt over communicatieve vaardigheden, is in staat om actief te luisteren, feedback te geven en kan verschillende gesprekken voeren;
 • kan van een team een hecht team maken en ervoor zorgen dat de leden optimaal gebruik maken van de aanvullende kwaliteiten in het team;
 • kan een team op resultaten sturen.


De deelschoolleider is op zijn niveau de spil van de leergemeenschap:

 • Bewaakt de leercultuur en het leefklimaat in de eigen deelschool;
 • communiceert open en duidelijk over de wijze waarop leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan, conform onze Y-code;
 • kent de leerlingen en medewerkers van de deelschool en weet, welke aandacht zij nodig hebben.
 •  

De deelschoolleider is een resultaatgerichte leider:

 • Maakt voor zichzelf en voor anderen helder, waartoe acties leiden;
 • stelt eisen aan de kwaliteit van producten en processen;
 • neemt en vraagt verantwoordelijkheid voor opdrachten en taken;
 • komt afspraken na en houdt anderen aan gemaakte afspraken;
 • vindt evalueren van zowel product als resultaat vanzelfsprekend.
 •  

De deelschoolleider is een organisator:

 • Kan de dagelijkse gang van zaken in de deelschool plannen en uitvoeren;
 • zorgt dat de programmering van onderwijs en begeleiding bij leerlingen, ouders en medewerkers bekend en helder voor alle betrokkenen is;
 • heeft de formele aspecten van het personeelsbeleid in de deelschool op orde;
 • houdt systematisch voortgang van leerlingen en de rapportage daarover aan alle betrokkenen bij;
 • werkt efficiënt en heeft aandacht voor timemanagement.
 •  

De deelschoolleider is een kritische beroepsbeoefenaar:

 • Reflecteert op eigen handelen en leert van fouten;
 • •kan feedback ontvangen en accepteren;
 • is gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 •  

De deelschoolleider is lid van de schoolleiding met een helicopterblik:

 • Draagt zowel intern als extern de visie uit van het IJburg College;
 • denkt actief mee over het beleid op schoolniveau;
 • voelt zich medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid;
 • kan in plaats van pragmatische oplossingen voor problemen sturen op een aanpak vanuit het schoolconcept.