Docenten op het IJburg College zijn altijd breed inzetbaar en vervullen meerdere rollen. Ze zijn naast expert (in een bepaald vak of in een leergebied) ook mentor en pakken in teamverband de verschillende overige taken op. Docenten die les geven op het IJburg College krijgen bij voorkeur een aanstelling van 1 fte (een hele baan). We werken met vaste werktijden: we beginnen iedere dag met een korte briefing voor het hele docententeam om kwart over acht en we stoppen ’s middags om kwart voor vijf. Inschaling van docenten vindt plaats in schaal LB.

 

Eigen initiatief

Omdat we volgens een eigen onderwijskundige concept werken, is er veel (ontwikkel)werk en moet je dus hard werken op het IJburg College. Je krijgt er echter ook veel voor terug! Binnen de onderwijskundige koers van de school krijg je veel ruimte om initiatief te nemen en materiaal te ontwikkelen; we hebben een fantastisch en gezellig team; docenten krijgen een laptop (in bruikleen); je krijgt veel kans om je professioneel én persoonlijk te ontwikkelen en je komt te werken op een van de mooiste locaties in Nederland (we huizen in een gloednieuw gebouw op IJburg, aan het strand en hebben een fantastisch uitzicht over het Markermeer).   

 

Wat moet een docent op het IJburg College kennen en kunnen?

 • De docent is verantwoordelijk voor een substantiële bijdrage aan de missie van het IJburg College: alle leerlingen zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen.
 • De docent is in staat mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van het onderwijskundig concept op het IJburg College.
 • De docent heeft een open en professionele leer- en werkhouding, kan feedback geven en ontvangen.
 • De docent kan in een team werken en samen met collega's onderwijs ontwikkelen.
 • De docent is flexibel en initiatiefrijk.
 • De docent kan verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen.
 • De docent werkt resultaatgericht.
 • De docent is in staat om met leerlingen van verschillende niveaus te werken en daarmee ook de betere leerling goed uit te dagen.
 • De docent kan de rol van expert en mentor goed vervullen.
 •  

Wat moet een expert kennen en kunnen?

 • De expert heeft een overzicht van wat de leerlingen moeten kennen en kunnen per leerjaar en per niveau.
 • De expert kan dit vertalen naar heldere en ambitieuze leerdoelen voor de leerling.
 • De expert kan er voor zorgen dat leerlingen op verschillende manieren deze leerdoelen behalen (via een module, via een complexe opdracht, via een prestatie).
 • De expert kan helder aangeven op welke wijze de leerling kan aantonen dat de leerdoelen behaald zijn en op welke criteria de leerling beoordeeld wordt.
 • De expert kan de inhoud van zijn leergebied flexibel inzetten in grotere, leergebiedoverstijgende opdrachten.
 • De expert kan leerlingen op hun eigen niveau uitdagen in de zone van naaste ontwikkeling.
 • De expert is in staat om met het team een leergebied overstijgend thema voor leerlingen op te zetten.
 •  

Wat moet een mentor kennen en kunnen?

 • De mentor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn 15 mentorleerlingen.
 • De mentor kan een groep van 15 leerlingen van verschillende niveaus en leerjaren intensief begeleiden in hun ontwikkeling op het IJburg College.
 • De mentor kan onderwijsleergesprekken voeren met zijn mentorleerlingen en met de stamgroep.
 • De mentor kan ontwikkelingsgesprekken voeren met leerlingen en ouders.
 • De mentor kan een veilige leer- en leefomgeving creëren in de stamgroep.