Op het IJburg College gaan wij verantwoord met schoolkosten om. Daartoe hanteren wij de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’ die door ouderorganisaties en schoolbesturen gezamenlijk is opgesteld en richtlijnen bevat over hoe op een verantwoorde en transparante wijze om te gaan met de financiële bijdrage van ouders aan de school.

 

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn we voor het uitvoeren van alle activiteiten die wij met het oog op leren in de werkelijkheid met onze leerlingen ondernemen, geheel afhankelijk van deze bijdrage. 

 

Schoolkosten 

Voor het schooljaar 2018-2019 volgt spoedig bericht hoe de schoolkosten zijn opgebouwd en wat de kosten precies zijn. Vorig schooljaar (2017-2018) bedroeg het schoolgeld € 350,00. Dit bedrag is exclusief de aanschaf van een iPad. Het IJburg College is een digitale school. Dit betekent dat we met digitaal lesmateriaal werken en alle leerlingen om deze reden verplicht een iPad moeten aanschaffen.

 

Aanschaf iPad

Het IJburg College werkt samen met een leverancier en financier. Voor de iPad (desgewenst met hoes) kan een  betalingsregeling worden aangegaan en een verzekeringen worden afgesloten. Hierover ontvangen ouders/verzorgers meer informatie op het moment dat een leerling is geplaatst.