Op het IJburg College gaan wij verantwoord met schoolkosten om. Daartoe hanteren wij de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’ die door ouderorganisaties en schoolbesturen gezamenlijk is opgesteld en richtlijnen bevat over hoe op een verantwoorde en transparante wijze om te gaan met de financiële bijdrage van ouders aan de school.  

 

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn we voor het uitvoeren van alle activiteiten die wij met het oog op leren in de werkelijkheid met onze leerlingen ondernemen, geheel afhankelijk van deze bijdrage. 

 

Schoolkosten 

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het schoolgeld € 350,00. Dit bedrag is exclusief de aanschaf van een iPad. Het IJburg College is een digitale school. Dit betekent dat we met digitaal lesmateriaal werken en alle leerlingen om deze reden verplicht een iPad moeten aanschaffen.

 

Hoe zijn de schoolkosten opgebouwd? 

Van het schoolgeld maken alle leerlingen (meerdaagse) excursies (€ 275,00). Iedere ouder is dus verplicht dit bedrag a 275 euro te betalen, anders kan uw zoon/dochter niet deelnemen aan de meerdaagse excursie.  Meerdaagse excursies vormen een heel belangrijk onderdeel van onze leergemeenschap. De leerling leert op een andere manier nieuwe dingen (b.v grenzen verleggen op het gebied van sport, samenwerken etc.) in een totaal andere setting.  Daarnaast doet de leerling ervaringen op die hij/zij de rest van zijn leven meeneemt! Erg waardevol en leerzaam dus!  
 
Het resterende bedrag (€ 75,00) gebruiken we voor de bekostiging van de extra onderwijsactiviteiten die we kennen, zoals de IJ+ lessen, excursies in het kader van een thema, project of vak, culturele evenementen, museumbezoek en de cultuurkaart (CJP) enz.

Elke leerling krijgt een schoolpas, waarmee hij toegang heeft tot een kluisje. Deze schoolpas dient tevens als identiteitsbewijs voor schoolfeesten. Bij verlies van de schoolpas moeten leerlingen een nieuwe pas aanvragen. Daarvoor betalen zij dan 10 euro. De leerlingen hebben de schoolpas ook nodig voor het kopen van eten en drinken in onze schoolkantine.
Ouders die moeite hebben om het bedrag voor de schoolkosten op te brengen, kunnen altijd een betalingsregeling treffen. Zij nemen daarvoor zelf contact op met de financiële administratie van de school. De gemeente Amsterdam heeft een regeling ‘scholierenvergoeding’ voor gezinnen met een laag inkomen. Op de website www.amsterdam.nl is te lezen hoe deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten kan worden aangevraagd. De scholierenvergoeding kan altijd vóór aanvang van het nieuwe schooljaar worden aangevraagd.
 
Aanschaf iPad

Het IJburg College werkt samen met een leverancier en financier. Voor de iPad (desgewenst met hoes) kan een  betalingsregeling worden aangegaan en een verzekeringen worden afgesloten. Hierover ontvangen ouders/verzorgers meer informatie op het moment dat een leerling is geplaatst.