Met het begrip ‘onderwijstijd’ worden de uren bedoeld die de leerlingen onder begeleiding van experts en onderwijsmedewerkers actief en zinvol op school doorbrengen. De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft de onderwijstijd voor het voortgezet onderwijs vastgesteld op 1000 klokuren op jaarbasis in de onderbouw en 1000 klokuren in de bovenbouw. Voor examenleerlingen geldt een norm van 700 klokuren. Op het IJburg College houden we ons aan deze richtlijnen.

 

Lestijden

In de bovenbouw starten de lessen vanaf 09:00 uur en zijn de leerlingen uiterlijk na het achtste lesuur, dat om 16:50 uur eindigt, uit.

In de onderbouw start de schooldag om 08.35 uur.

Eén middag in de week – welke, dat verschilt per deelschool – zijn de leerlingen ’s middags vrij.

 

Na schooltijd kunnen leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag tot 16.30 uur op school aan hun opdrachten werken. Dat gebeurt in de deelschool en onder toezicht. Op deze tijden geven bovenbouwleerlingen ook bijles aan leerlingen uit de onderbouw. Dat gebeurt op initiatief van de leerlingen zelf en na afspraken die zij zelf daarover met de ouders maken.

 

Geen lesuitval

Wij kennen op onze school in principe geen lesuitval. Bij afwezigheid of ziekte van een expert worden de geplande leeractiviteiten door een collega overgenomen of werken de leerlingen onder toezicht met behulp van hun studiewijzer zelfstandig aan het betreffende vak.

 

Afwijkende lesritmes

Alle leerlingen zijn alle weken van het schooljaar op de in ons jaarritme vermelde tijden voor school beschikbaar. Tijdens weken met halve lesdagen zijn de schooltijden van 08.35 uur tot uiterlijk 14.00 uur; in de resterende tijd ronden leerlingen hun taken af en bereiden experts de nieuwe perioden voor. Naast weken met halve lesdagen zijn er finaleweken en zogeheten bufferweken met een afwijkend ritme. 

 

Voor leerlingen die te laat komen of hun werk niet af hebben, geldt dat zij aan het eind van de lesdag langer op school moeten blijven of zich de volgende dag eerder op school moeten melden, om 8.00 uur. Dat gebeurt dan altijd onder toezicht van een medewerker. 

 

Lessentabellen

Hieronder kunt u de lessentabel per leerjaar en niveau downloaden. 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3 VMBO

Leerjaar 3 HAVO/VWO

Leerjaar 4 VMBO

Leerjaar 4 HAVO/VWO

Leerjaar 5 HAVO/VWO

Leerjaar 6 VWO